Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να διαχειριστώ τις ειδοποιήσεις εφαρμογών γρήγορα και εύκολα;
Όταν πατήσετε παρατεταμένα μια ειδοποίηση στη γραμμή κατάστασης, θα εμφανιστούν δύο επιλογές " Προτεραιότητα " και " Αθόρυβο ".
1) Επιλέξτε "Προτεραιότητα" για να επιτρέψετε την ηχητική ειδοποίηση για αυτήν την εφαρμογή στις επόμενες νέες ειδοποιήσεις.
2) Επιλέξτε "Αθόρυβο" για σίγαση όλων των ειδοποιήσεων από αυτήν την εφαρμογή
Μπορείτε να μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" -> "Εφαρμογές" -> επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να ορίσετε και πατήστε -> "Ειδοποιήσεις εφαρμογής" για περαιτέρω ρύθμιση.