Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω μια κάρτα SIM για να κάνω βιντεοκλήσεις;
Για να χρησιμοποιήσετε τη βιντεοκλήση της κάρτας SIM, θα πρέπει να ελέγξετε τις παρακάτω απαιτήσεις:
1) Η κλήση βίντεο απαιτεί υποστήριξη δικτύου / κάρτας SIM. Επικοινωνήστε με τον πάροχο της κάρτας SIM για να βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζεται υπηρεσία βιντεοκλήσης.
2) Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης που καλείτε υποστηρίζει επίσης βιντεοκλήση και ότι ο πάροχος της κάρτας SIM που χρησιμοποιεί είναι ο ίδιος με τον δικό σας
Η επιλογή βιντεοκλήσης θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της φωνητικής κλήσης. Η σύνδεση πραγματοποιείται όταν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.