Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω την πλοήγηση με χειρονομίες (απόκρυψη της γραμμής πλοήγησης);
Το Android διαθέτει πάντα κουμπιά πλοήγησης, συμπεριλαμβανομένου ενός κουμπιού επιστροφής πίσω - αλλά τώρα απομακρύνονται με το Android 10. Τη θέση τους θα πάρει ένα σύστημα πλοήγησης που βασίζεται σε χειρονομίες.
Δεν υπάρχει ένδειξη χειρονομίας στην οθόνη κάτω από τη νέα λειτουργία πλοήγησης χειρονομίας, αλλά μπορείτε να επιστρέψετε στο παλιό σύστημα πλοήγησης τριών κουμπιών αν θέλετε.
Απλά μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" -> "Σύνθετες λειτουργίες" -> "Πλοήγηση συστήματος" για να επιλέξετε τη σωστή επιλογή για εσάς