Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να αλλάξω το μέγεθος της γραμματοσειράς στην οθόνη;
Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" -> "Εμφάνιση" -> "Μέγεθος γραμματοσειράς".