Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Γιατί δεν υπάρχει εικονίδιο σήματος 5G στην οθόνη μου;
Εάν δεν υπάρχει ένδειξη 5G:
1) Επικοινωνήστε με τον πάροχο της κάρτας SIM για να ελέγξετε εάν διατίθεται υπηρεσία 5G
2) Εάν αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται μόνο σε συγκεκριμένα μέρη, μεταβείτε σε μια τοποθεσία με δυνατό σήμα και δοκιμάστε ξανά.
Σημείωση: Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του δικτύου και του σήματος από το μενού "Ρυθμίσεις" -> "Σύστημα" -> "Σχετικά με το τηλέφωνο" -> "Κατάσταση" -> "Κατάσταση SIM".