Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι είναι το Google Lens;
Το Google Lens μπορεί να αναγνωρίσει και να αναζητήσει αυτόματα μέσα στο περιεχόμενο που εμφανίζεται στον φακό. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Google Lens.
Λάβετε υπόψη ότι το Google Lens λειτουργεί μόνο όταν συνδέεστε με λογαριασμό Google και η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο.
Μέθοδος 1: πατήστε την εφαρμογή "Κάμερα" -> πατήστε το εικονίδιο Google Lens .
Μέθοδος 2: πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αρχικής οθόνης ή πατήστε το κουμπί Βοηθός Google για είσοδο στον Βοηθό Google -> πατήστε το εικονίδιο Google Lens στο κάτω μέρος της οθόνης.
Μέθοδος 3: πατήστε την εφαρμογή "Φωτογραφίες" -> επιλέξτε μια φωτογραφία -> πατήστε το εικονίδιο Google Lens στο κάτω μέρος της οθόνης.
Στο Android 11, το Google Lens διαθέτει επτά δυνατότητες:
1) Μετάφραση: Τοποθετήστε το δείκτη στο κείμενο και μετά πατήστε τη λήψη για μετάφραση.
2) Κείμενο: Τραβήξτε μια φωτογραφία λέξεων για αντιγραφή.
3) Αναζήτηση: Πατήστε το κουμπί κλείστρου για αναζήτηση.
4) Εργασία στο σπίτι: Δείξτε την εργασία στο σπίτι και μετά πατήστε λήψη για βοήθεια.
5) Ψώνια: Τραβήξτε μια φωτογραφία προϊόντων ή γραμμικών κωδικών.
6) Μέρη: Στοχεύστε σε κτίρια για λεπτομέρειες.
7) Φαγητό: Τραβήξτε μια φωτογραφία φαγητού ή μενού.