Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Γιατί δεν μπορώ να συνδεθώ σε συγκεκριμένο δρομολογητή Wi-Fi;
Το Android 11 περιλαμβάνει εργαλεία ασφαλείας που περιορίζουν την πρόσβαση των εφαρμογών στο IMEI της συσκευής, τον σειριακό αριθμό και άλλες πληροφορίες αναγνώρισης. Σας προσφέρει επίσης λίγο περισσότερη προστασία κατά τη χρήση δικτύων Wi-Fi τυχαιοποιώντας τη διεύθυνση MAC (έλεγχος πρόσβασης πολυμέσων) της συσκευής σας.
Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για επιχειρήσεις, ο οργανισμός σας ενδέχεται να απαιτεί τη διεύθυνση Wi-Fi mac της συσκευής σας για ασύρματη σύνδεση. Στο Android 11, η ρύθμιση απορρήτου του Wi-Fi χρησιμοποιεί τυχαιοποιημένο MAC από προεπιλογή. Πρέπει να το αλλάξετε σε "Χρήση MAC συσκευής" χειροκίνητα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το αλλάξετε:
1) Πατήστε "Ρυθμίσεις".
2) Πατήστε "Wi-Fi"
3) Πατήστε παρατεταμένα το όνομα Wi-Fi με συνδεδεμένη κατάσταση στη λίστα
4) Πατήστε "Τροποποίηση δικτύου" στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει
5) Πατήστε "Σύνθετες επιλογές"
6) Πατήστε "Χρήση τυχαιοποιημένου MAC" κάτω από την ενότητα Απόρρητο και μετά πατήστε "Χρήση MAC συσκευής" στο αναδυόμενο μενού.