Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να δημιουργήσω αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων μου στη συσκευή;
a. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας στο google drive ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.
1) Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις".
2) Πατήστε "Σύστημα"
3) Πατήστε " Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ".
4) Ενεργοποιήστε το " Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο Google Drive" στο ανοιχτό παράθυρο.
5) Πατήστε "Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας τώρα"
* Θα δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας για δεδομένα εφαρμογών, μηνύματα κειμένου SMS, ρυθμίσεων συσκευής, ιστορικού κλήσεων, και των επαφών.
Για περισσότερη βοήθεια δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και συγχρονισμού, πατήστε "Φωτογραφίες Google" -> "Βοήθεια δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και συγχρονισμού".