Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι μπορώ να κάνω εάν το τηλέφωνό μου με ζητήσει να εισαγάγω δεδομένα λογαριασμού Google μετά την πραγματοποίηση επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων;
Ίσως χρειαστεί να εισάγετε τον αρχικό λογαριασμό Google που χρησιμοποιήθηκε σε αυτό το τηλέφωνο, αφού εκτελέσετε την εργοστασιακή επαναφορά δεδομένων, διαφορετικά δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο. Αυτή είναι η λειτουργία FRP (Προστασία εργοστασιακής επαναφοράς).
Εάν δεν θυμάστε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού Google, ολοκληρώστε τη διαδικασία ανάκτησης λογαριασμού Google. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να τον ανακτήσετε, απευθυνθείτε στο κέντρο επισκευών.