Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη δυνατότητα Talkback;
Το Talkback είναι πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης κυρίως για άτομα που είναι τυφλά ή έχουν χαμηλή όραση. Επιτρέπει την αλληλεπίδραση με τη συσκευή χρησιμοποιώντας αναφώνηση. Σε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να πατήσετε γρήγορα το κουμπί δύο φορές για να επιλέξετε το κουμπί.
Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" -> "Προσβασιμότητα" -> "Talkback", και πατήστε το διακόπτη εναλλαγής ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
Πλοήγηση χρησιμοποιώντας το Talkback:
- Σύρετε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για μετακίνηση μεταξύ στοιχείων
- Πατήστε δύο φορές για να ενεργοποιήσετε ένα στοιχείο
- Σύρετε με δύο δάχτυλα για κύλιση