Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω αν η λειτουργία NFC (Near Field Communication) δεν λειτουργεί;
a) Ελέγξτε τις πληροφορίες υποστήριξης στη συσκευασία της συσκευής σας για να δείτε αν υποστηρίζει τη λειτουργία NFC.
b) Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία NFC. Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις"->"Συνδέσεις"->"NFC"->πατήστε την επιλογή για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC.
c) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. (Ανατρέξτε στις ενότητες "Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στη συσκευή μου στην ενότητα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά" και "Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου στην ενότητα Βασικές ρυθμίσεις").
Εάν οι προηγούμενες επιλογές δεν σας βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες τηλεφωνικής γραμμής ή κέντρου επισκευής από τον επίσημο ιστότοπο ή την εφαρμογή "Κέντρο υποστήριξης".
Σημείωση: Αυτή η ερώτηση στις ερωτήσεις και απαντήσεις ισχύει μόνο για συσκευές με δυνατότητα NFC.
Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις και τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση λογισμικού.