Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν η συσκευή μου δεν μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας δεδομένα κινητής τηλεφωνίας;
Εάν έχετε προβλήματα πρόσβασης στο διαδίκτυο όταν χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, δοκιμάστε τα εξής:
Πρόβλημα ρυθμίσεων συσκευής:
a) Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας είναι ενεργοποιημένο. Σύρετε προς τα κάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση στις γρήγορες ρυθμίσεις από οποιαδήποτε οθόνη ->κάντε κλικ στο εικονίδιο "δεδομένα κινητής τηλεφωνίας" για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση στα δεδομένα.
b) Εάν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε Wi-Fi και αυτό το Wi-Fi δεν μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο, απενεργοποιήστε το Wi-Fi από τις γρήγορες ρυθμίσεις και ενεργοποιήστε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Στη συνέχεια, η συσκευή σας θα συνδεθεί στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Το Wi-Fi θα έχει προτεραιότητα για συνδέσεις στο διαδίκτυο όταν το Wi-Fi και τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας είναι ενεργοποιημένα ταυτόχρονα.
c) Δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης.
d) Προσπαθήστε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου, από το μενού "Ρυθμίσεις"->"Σύστημα"->"Επαναφορά"->"Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου"->"ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ" στο αναδυόμενο παράθυρο-> "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ".
Πρόβλημα με την κάρτα SIM:
a) Ελέγξτε αν οι μονάδες σας έχουν εξαντληθεί. Βάλτε μονάδες για να αποφύγετε τη διακοπή της υπηρεσίας διαδικτύου.
b) Ελέγξτε αν υπάρχουν λεκέδες ή γρατσουνιές στη μεταλλική επιφάνεια της κάρτας SIM. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για να λάβετε μια κάρτα SIM αντικατάστασης.
c) Ελέγξτε αν η συσκευή σας είναι κλειδωμένη σε ένα συγκεκριμένο πάροχο. Εάν ναι, η συσκευή σας ενδέχεται να μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο την κάρτα SIM του συγκεκριμένου παρόχου. Ελέγξτε τις υποστηριζόμενες συχνότητες στη συσκευασία της συσκευής σας και βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε ταιριάζει με αυτές τις συχνότητες.
Πρόβλημα περιοχής κάλυψης σήματος:
Μετακινηθείτε σε μια τοποθεσία με ισχυρότερο σήμα και δοκιμάστε ξανά.
Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. (Ανατρέξτε στις ενότητες "Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στη συσκευή μου στην ενότητα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά" και "Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου στην ενότητα Βασικές ρυθμίσεις").
Εάν οι προηγούμενες επιλογές δεν σας βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες τηλεφωνικής γραμμής ή κέντρου επισκευής από τον επίσημο ιστότοπο ή την εφαρμογή "Κέντρο υποστήριξης".
Σημείωση: Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις και τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση λογισμικού.