Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι μπορώ να κάνω με τα χρησιμοποιημένα τερματικά μου;
Η συσκευή σας δεν πρέπει να απορρίπτεται σε αστικά απορρίμματα. Ελέγξτε τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση ηλεκτρονικών προϊόντων
Αυτό το σύμβολο στη συσκευή, την μπαταρία και τα αξεσουάρ σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα θα πρέπει να μεταφερθούν σε σημεία συλλογής στο τέλος της λειτουργικής τους ζωής:
- Δημοτικά κέντρα διάθεσης απορριμμάτων που έχουν ειδικούς κάδους για τέτοιου είδους εξοπλισμό.
- Κάδους συλλογής σε σημεία πώλησης.
Στη συνέχεια ανακυκλώνονται, αποφεύγοντας έτσι τη διοχέτευση ουσιών στο περιβάλλον, ώστε τα εξαρτήματά τους να χρησιμοποιηθούν ξανά.
Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Η πρόσβαση σε αυτά τα σημεία συλλογής είναι δωρεάν.
Όλα τα προϊόντα με το σύμβολο αυτό θα πρέπει να μεταφέρονται σε τέτοια σημεία συλλογής.
Σε δικαιοδοσίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Τα τμήματα του εξοπλισμού που φέρουν αυτό το σύμβολο δε θα πρέπει να απορρίπτονται σε κοινούς κάδους εάν η χώρα ή η περιοχή σας διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις συλλογής και ανακύκλωσης. Αντίθετα, θα πρέπει να μεταφέρονται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης της CTIA στη διεύθυνση http://www.gowirelessgogreen.org/
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ. ΔΙΑΘΕΣΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.