Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Слушалките ми не могат да работят или да се сдвоят, как да направя?

Нулирайте телефона си за възстановяване, този процес изтрива синхронизираните данни и ще трябва да сдвоите отново Bluetooth устройството.

1 Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης. Μην κλείνετε το καπάκι.  

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 10 δευτερόλεπτα.