Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω αν η λειτουργία ξεκλειδώματος δακτυλικού αποτυπώματος λειτουργεί αργά ή αποτυγχάνει;
a) Απαιτείται ξεκλείδωμα με μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης ασφαλείας μετά την επανεκκίνηση της συσκευής. Το ξεκλείδωμα με δακτυλικό αποτύπωμα δεν λειτουργεί σε αυτό το σημείο, αλλά θα λειτουργήσει ξανά μετά το ξεκλείδωμα με άλλη μέθοδο.
b) Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν λεκέδες όπως νερό ή ιδρώτας στον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Εάν υπάρχουν, σκουπίστε την επιφάνεια και δοκιμάστε ξανά.
c) Προσπαθήστε να εισαγάγετε ξανά το δακτυλικό σας αποτύπωμα στη συσκευή σας από το μενού "Ρυθμίσεις"->"Ασφάλεια και βιομετρικά"->"Δακτυλικό αποτύπωμα"->επιβεβαιώστε το μοτίβο/το ΡΙΝ/τον κωδικό πρόσβασης ασφαλείας ->"Προσθήκη δακτυλικού αποτυπώματος".
d) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. (Ανατρέξτε στις ενότητες "Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στη συσκευή μου στην ενότητα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά" και "Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου στην ενότητα Βασικές ρυθμίσεις").
Εάν οι προηγούμενες επιλογές δεν σας βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες τηλεφωνικής γραμμής ή κέντρου επισκευής από τον επίσημο ιστότοπο ή την εφαρμογή "Κέντρο υποστήριξης".