Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς συνδέετε ασύρματα ακουστικά χωρίς να απενεργοποιείτε τον ήχο της τηλεόρασης;

Όταν συνδέετε τα ασύρματα ακουστικά χρησιμοποιώντας την υποδοχή «ακουστικά» για αυτόν τον σκοπό, ο ήχος της τηλεόρασης θα απενεργοποιηθεί. Ωστόσο, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ακουστικά χωρίς να απενεργοποιήσετε τον ήχο της τηλεόρασης, για να το κάνετε αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν ειδικό προσαρμογέα (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε τα ακουστικά στην υποδοχή Peritel.