Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Μπορώ να συνδέσω έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο στην τηλεόρασή μου;

Είναι δυνατή η σύνδεση εξωτερικών σκληρών δίσκων 3,5" με την τηλεόρασή σας εάν είναι σε μορφή FAT32. Οι σκληροί δίσκοι 3,5" έχουν στην πραγματικότητα το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι διαθέτουν το δικό τους τροφοδοτικό, κάτι που δεν συμβαίνει με τους περισσότερους 2.5" σκληρούς δίσκους της αγοράς.Είναι δυνατή η σύνδεση ενός αυτοδύναμου σκληρού δίσκου 2,5", αλλά η τηλεόραση δεν μπορεί να εγγυηθεί μια συνεχή ελάχιστη παροχή ρεύματος για την εγγύηση εγγραφής ή αναπαραγωγής.Δεν συνιστούμε τέτοιους αυτοδύναμους σκληρούς δίσκους.