Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι είδους USB μπορώ να συνδέσω στην τηλεόρασή μου;

Ορισμένες τηλεοράσεις διαθέτουν θύρα USB αποκλειστικά για λόγους συντήρησης. Κατά συνέπεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για να βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας διαθέτει θύρα USB πολυμέσων. Η θύρα USB πρέπει να είναι σε μορφή FAT32 και να έχει επαρκή ταχύτητα για να επιτρέπει την αναπαραγωγή ταινιών που δεν είναι ασταθής (συνιστάται 8 Mbps).