Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Δεν μπορώ να διαβάσω ταινίες χρησιμοποιώντας τη θύρα USB της τηλεόρασης

Αυτό είναι ένα πρόβλημα που εμφανίζεται συχνά με αρχεία σε μορφή .AVI και .DIVX και εξαρτάται από τον κωδικοποιητή που χρησιμοποιείται κατά τη δημιουργία του αρχείου. Εάν το αρχείο δεν είναι αναγνώσιμο, αυτό σημαίνει ότι ο κωδικοποιητής του δεν είναι συμβατός με την τηλεόραση.