Globalna obavijest o privatnosti tvrtke TCL

 

Ova obavijest o privatnosti na snazi je od 20. prosinca 2019.

Ova obavijest o privatnosti opisuje kako tvrtka TCL i/ili njena povezana društva i podružnice (zajednički naziv „TCL“ ili „mi“) štiti/štite osobne podatke koje obrađujemo i kontroliramo a koji se odnose na vas („vaši/vaših/vašim osobni/osobnih/osobnim podaci/podataka/podacima“), koju vrstu osobnih podataka sakupljamo o vama, što radimo s njima, kako ih otkrivamo i koja prava imate u odnosu na obradu osobnih podataka. Vaša privatnost nam je važna. Mi poštujemo vašu privatnost kada upravljamo vašim osobnim podacima.

TCL štiti vaše osobne podatke sukladno sa svim zakonima o privatnosti i našim politikama privatnosti. Obavijest o privatnosti nudi pregled najčešćih aktivnosti obrade vaših osobnih podataka u tvrtki TCL. Molimo imajte na umu da neke određene aktivnosti obrade mogu biti predmet odvojenih i skrojenih izjava o privatnosti koje će se primijeniti pored ove obavijesti o privatnosti.

Kada se primjenjuje ova obavijest o privatnosti?

Ova obavijest o privatnosti primjenjuje se kada god mi prikupimo osobne informacije od vas ili o vama kada pristupite bilo kojoj našoj internet stranici ili ju koristite, uređaji tvrtke TCL i relevantni uređaji brenda Alcatel, usluge (uključujući usluge strujanja, usluge na internetu i one koje se daju putem vašeg TCL računa), aplikacije, softver, tehnologije i bilo koji drugi materijal („TCL materijali“) ili kada nas kontaktirate na bilo koji način. Ova obavijest o privatnosti odnosi se na osobne potrošače i druge pojedince među našim klijentima, poslovne partnere, dobavljača i druge organizacije s kojima TCL ima ili razmatra poslovne odnose. Kako biste saznali više, molimo provjerite neki od dolje navedenih dijelova:

· Osobni podaci koje sakupljamo o vama

· Uporaba vaših osobnih podataka

· Otkrivanje vaših informacija trećim stranama

· Poveznice trećih strana

· Međunarodni prijenosi osobnih podataka

· Sigurnost vaših osobnih podataka

· Zadržavanje vaših osobnih podataka

· Vaša prava

· Specifični uvjeti proizvoda

· Uporaba kolačića

· Kontaktirajte nas

Ovu politiku privatnosti možemo ažurirati u bilo koje vrijeme kako bismo prikazali promjene u načinu na koji sakupljamo i koristimo osobne podatke ili promjene u odgovarajućim zakonima. Bilo koje ažuriranje ove politike privatnosti bit će na snazi nakon što bude postavljeno na internet stranici http://www.tcl.com/hr/hr/privacy-notices-smart-tv-services.html. Pored toga, možemo i poslati poruku vama kako bismo vas informirali o promjenama ove obavijesti o privatnosti.

Posjetom našim internet stranicama ili uporabom naših uređaja i usluga i/ili davanjem svojih informacija, prihvaćate i praksu opisanu u ovoj obavijesti o privatnosti i pristajete na nju.

Osobni podaci koje sakupljamo o vama.

Mi možemo sakupiti i obraditi sljedeće od vaših osobnih podataka:

·Informacije koje nam date. Ovo uključuje informacije o vama koje nam date popunjavanjem obrazaca, unošenjem informacija u našu internet stranicu, kreiranjem korisničkih računa ili komunikacijom s nama, bilo licem u lice, telefonom, internetom, e-poštom ili na drugi način. „Osobne informacije“ znače: (I) bilo koji podatak koji razumno se može pridružiti ili se razumno može povezati, izravno ili neizravno, s određenim potrošačem ili kućanstvom, identificira ga, odnosi se na njega ili ga opisuje, u okviru kalifornijskog zakona o privatnosti potrošača ( CCPA) kada god je to primjenjivo i (ii) bilo koju informaciju koja se odnosi na fizičko lice koje je identificirano ili koje se može identificirati („predmet podataka“) kada god se primjenjuje Opća uredba o zaštiti podataka ( „GDPR“). Bez ograničavanja na sljedeće, osobne informacije uključuju:

· Osobne i/ili poslovne kontakt informacije: vaše ime, adresu za isporuku, račune i/ili poslovnu adresu, adresu e-pošte, broj telefona;

· Informacije o prijavi: korisničko ime, lozinku, nadimak;

· Demografske informacije: datum rođenja, spol;

· Informacije o plaćanju: vaše pojedinosti debitne ili kreditne kartice, bankovne pojedinosti ili druge informacije o plaćanju i financijama;

· Druge informacije o vama, poput vašeg zanimanja, jezika, uzorka glasa;

· Informacije o materijalima tvrtke TCL i uslugama koje imate i koristite, lokaciji vašeg uređaja i vremenskoj zoni, te dokaz da ste ih kupili.

Osim određenih informacija koje zahtijeva zakon, vaša odluka da date bilo koje osobne informacije tvrtki TCL je dobrovoljna. Stoga nećete biti predmetom štetnih posljedica ako ne želite tvrtki TCL dati svoje osobne informacije. Ipak, imajte na umu da, ako ne date određene osobne informacije, tvrtka TCL možda neće moći ispuniti neke svrhe navedene u ovoj obavijesti o privatnosti i možda nećete moći koristiti neke uređaje ili usluge tvrtke TCL ili im pristupiti a koji zahtijevaju uporabu takvih osobnih informacija.

· Informacije koje mi sakupljamo ili generiramo o vama. Bez ograničavanja na sljedeće, ovo uključuje:

· Pojedinosti o vašoj uporabi TCL računa, TCL aplikacije, internet stranice i uređaje tvrtki TCL i Alcatel;

· Pojedinosti o vašoj uporabi proizvoda koje mi dostavljamo vama poput sadržaja koji se pregleda kroz uređaj i navike korištenja;

· IP adresu, MAC adresu, ID uređaja, ID terminala, serijski broj, IMEI broj, IMSI broj i bilo koji drugi uređaj koji identificira ili informacije specifične za uređaj o vašim TCL materijalima; informacije o geolokaciji koje daje GPS signal vašeg uređaja ili koje se prenose kroz obližnje točke pristupa bežičnoj mreži i repetitor dok koristite neke usluge i omogućavate značajku lokacije;

· Zapise o pogreškama, kodove pogrešaka i opise pogrešaka i druge informacije koje date a koje se odnose na pogreške ili defekte koje ste iskusili s bilo kojim od svojih TCL materijala; i

· Tamo gdje mi nudimo vama usluge nakon prodaje, zapise telefonskih razgovora između vas i osoblja.

· Informacije koje dobijamo od drugih izvora. Bez ograničavanja na sljedeće, ovo uključuje:

· Informacije koje dobijamo od mreža društvenih medija;

· Informacije koje dobijamo od drugih pružatelja proizvoda, usluga, internet stranica i aplikacija;

· Drugi komericijalno ili javno raspoloživi izvori, i

· Ako sudjelujete u programima istraživanja tržišta koje organizira i/ili sponzorira TCL ili je to učinjeno u njeno ime, mi, također, možemo sakupiti informacije od internet stranica trećih strana ili mreža društvenih medija, sukladno politikama privatnosti tih internet stranica i mreža društvenih medija.

Kada god sakupljamo informacije o vama od trećih strana, osigurat ćemo da je tim trećim stranama dozvoljeno dijeliti takve informacije s nama i da je naša uporaba osobnih informacija sakupljenih od njih sukladna sa svim primjenjivim zakonima o zaštiti podataka.

Nećemo svjesno sakupiti bilo koju osobnu informaciju o djeci mlađoj od 13 godina bez da jasno obznanimo da bi se takve informacije morale dati s pristankom roditelja ili staratelja ako to zahtijevaju primjenjivi zakoni. TCL će koristiti osobne informacije koje se odnose na djecu koliko to dozvoljava zakon tamo gdje se zahtijeva pristanak roditelja ili staratelja.

Uporaba vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo sakupljati, pohraniti, obrađivati ili na drugi način koristiti mi na sljedeće načine i za sljedeće svrhe:

· Kako bismo upravljali našim proizvodima i uslugama i vašom uporabom naših TCL materijala;

· Kako bismo dali softverska ažuriranja, usluge održavanja i potporu za TCL materijale;

· Kako bismo vam pomogli da upravljate svojim TCL računom;

· Kako bismo vam omogućili da preuzmete i kupite naše proizvode i usluge poput naših aplikacija i povezanih internet stranica i/ili dali vam pristup aplikacijama treće strane postavljenim na uređaju;

· Kako bismo obradili transakcije za isplatu ili naloge za TCL materijale;

· Kako bismo vas kontaktirali u odnosu na TCL materijale i usluge, primjerice, u slučaju da se bilo koji TCL materijal promjeni ili predstavlja probleme;

· (Posebice kada koristite svoj poslovni kontakt), kako bismo obavljali svoje uobičajene poslovne radnje i za pridružene administrativne svrhe;

· Kako bi se zaštitili od prevare i kako bismo ju spriječili kao i druge pravne informacije i informacije o sigurnosnim rizicima.

· Kako bismo TCL materijale osigurali i spriječili zločin i prevaru;

· Kako bismo odgovorili na bilo koju žalbu ili pitanje koji mogu nastati u svezi s TCL materijalima i kako bismo odbranili i iskoristili zakonska prava;

· Kako bismo poboljšali ili personalizirali TCL materijale ili razvili nove;

· Kako bismo provodili natječaje, promocije, događaje, istraživanja na tržištu, ankete povezane s TCL materijalima;

· Kako bismo olakšali unutarnje svrhe poput revizija, analiza podataka i istraživanja kako bismo poboljšali naše proizvode, usluge, korisničko iskustvo i komunikacije klijenata;

· Kako bismo radili sukladno svim primjenjivim zakonima, uredbama, direktivama i sudskim odlukama;

· Kako bismo vam slali informacije o TCL materijalima i pomogli da te informacije budu relevantnije za vas. Možda ćemo trebati vaš pristanak za neke tržišne aktivnosti. Mi vam nudimo različite načine za isključenje nekih komunikacija od nas. Ako više ne želite primati tržišnu komunikaciju od nas putem e-pošte, možete kliknuti na poveznicu „Otkazati pretplatu“ koju ćete naći na dnu poruke e-pošte i pratite upute. Uvijek možete pregledati i ažurirati svoje preferencije u bilo koje vrijeme načinom koji je dat vama.

Mi ne prodajemo niti na drugi način otkrivamo osobne informacije koje ste nam dali, osim kako je opisano u ovoj obavijesti o privatnosti, kako je vama otkriveno u vrijeme sakupljanja podataka ili kako je opisano u bilo kojoj obavijesti o privatnosti, kako je primjenjivo. Mi nećemo otkrivati vaše osobne nformacije trećim stranama, osim ako će takvo otkrivanje biti potrebno s referencom ka pravnoj svrsi obrade, kako je bolje opisano u sljedećem dijelu „Otkrivanje vaših ličnih informacija trećim stranama“.

Nama je dozvoljeno da obrađujemo vaše osobne informacije za svrhe navedene u ovoj obavijesti o privatnosti jer se primjenjuje jedno ili više od sljedećeg:

· Obrada vaših osobnih podataka potrebna je kako bi se sklopio ugovor s vama i kako bi vam se dali proizvodi i usluge;

· TCL je obvezan da to uradi sukladno sa zakonskom obvezom kojoj podliježe;

· Obrada je potrebna kako bi TCL uspostavila, izvršila ili branila svoja zakonska prava ili u svrhu zakonskih postupaka;

· TCL ima legitimni interes u sakupljanju i obradi vaših osobnih informacija, primjerice, s referencom ka sljedećem:

· Provođenje istraživanja tržišta u odnosu na naše proizvode i usluge, gdje je to pravno dozvoljeno;

· Poboljšanje proizvoda i usluga koje mi nudimo;

· Činjenje naše komunikacije ili sadržaja kojeg dajemo relevantnijim za vas;

· Minimiziranje naših rizika, primjerice, u odnosu na naš kredit ili prevaru; i

· Razvijanje naših postupaka obuke i sistema; i

· Vaš prethodni pristanak na neke vrste obrade. Primjerice, možda ste dali pristanak da primate marketinške poruke od nas ili od trećih strana u ime tvrtke TCL.

Otkrivanje vaših osobnih informacija trećim stranama

Mi možemo otkriti vaše osobne informacije s povezanim društvima ili podružnicama tvrtke TCL u jednoj ili više okolnosti prikazanim ispod:

· Kako bismo vam lakše dali TCL materijale;

· Tamo gdje stavljamo na tržište proizvode i usluge koje daju TCL povezana društva i/ili podružnice tvrtke TCL i

Kada je to potrebno, za jednu od svrha za koju TCL zakonski obrađuje vaše osobne informacije pod ovom politikom privatnosti. U slučaju otkrivanja vaših osobnih informacija bilo kojem povezanom društvu ili podružnici tvrtke TCL pod gore navedenim uvjetima, mi ćemo prihvatiti odgovarajuće mjere kako bismo osigurali da će se pristup vašim osobnim informacijama dati samo zaposlenicima takvih povezanih društava ili podružnica tvrtke TCL koji to trebaju kako bi obavili svrhu obrade podataka u okviru ove obavijesti o privatnosti i sukladno s načelom minimiziranja podataka.

Također, možemo podijeliti vaše osobne informacije s trećim stranama kako bismo vam bolje pružili usluge u nekim situacijama, uključujući sljedeće:

· U slučaju prodaje bilo kojeg posla ili imovine tvrtke TCL ili spajanja s drugom tvrtkom, mi možemo otkriti vaše osobne informacije mogućem kupcu u svrhe dubinske analize i nakon završetka prodaje ili spajanja;

· Ako stavimo na tržište proizvode treće strane ili usluge za vas, možda ćemo podijeliti vaše osobne informacije s tim trećim stranama;

· Kada date svoj pristanak na otkrivanje svojih osobnih informacija određenoj i identificiranoj trećoj strani ili kategoriji trećih strana;

· Zastupnicima ili ugovaračima treće strane (primjerice, pružateljima naših usluga pohrane elektronskih podataka) koje mi angažiramo da nas podrže u pružanju naših usluga i proizvoda vama. Mi ćemo osigurati da takve treće strane obrađuju vaše osobne informacije sukladno s odredbama postavljenim u ovoj obavijesti o privatnosti i pod dužnošću povjerljivosti;

· Poslovnim partnerima koji pružaju proizvode i/ili usluge koji su uključeni ili služe kao komponenta TCL materijala koje mi dajemo vama. Te će treće strane biti odgovorne za način kako koriste vaše osobne informacije u svezi sa svojim uslugama i proizvodima kako je to opisano u odvojenoj obavijesti o privatnosti koju oni daju; i,

· Do mjere koliko to zahtijeva zakon, ako je naša dužnost da otkrivamo vaše osobne podatke kako bismo radili sukladno s bilo kojom zakonskom obvezom, uspostavili, izvršavali ili branili naša zakonska prava.

Povezinice trećih strana

Naša internet stranica može sadržavati poveznice ka stranicama trećih strana. Mi nismo odgovorni za praksu privatnosti ili sadržaj takvih drugih stranica i ova obavijest o privatnosti se ne primjenjuje na njima. Ako imate bilo kakvih pitanja o tomu kako te druge stranice koriste vaše osobne informacije, molimo pregledajte njihove politike i kontaktirajte ih izravno.

Međunarodni prijenos osobnih informacija

Vaša uporaba TCL računa ili drugih TCL materijala može uključivati prijenos, pohranu i obradu vaših osobnih podataka u okviru i izvan vaše zemlje boravka, što je sukladno ovoj obavijesti o privatnosti. Zakoni o zaštiti podataka zemalja kojima vaše osobne informacije mogu biti prenesene možda neće jamčiti istu razinu zaštite kao što to čini vaša zemlja.

Prijenos osobnih informacija izvan Europskog Ekonomskog Područja (EEA) kada se primjenjuje GDPR.

Kada mi prenesemo vaše osobne informacije iz EEA do izvan EEA, mi ćemo osigurati da su zaštićene na način sukladan načinu na koji će osobne informacije biti zaštićene od strane nas u području EEA i osigurat će se adekvatna razina zaštite putem jednog od sljedećih mehanizama:

· Treća zemlja u koju mi prenesemo vaše osobne informacije prepoznata je kao sposobna osigurati adekvatnu razinu zaštite odlukom Europske komisije;

· Uvoznik i izvoznik su potpisali „Standardne ugovorne klauzule“ koje je odobrila Europska komisija sa svojom odlukom na dan 5. veljače 2010. , uspostavljajući obveze kako bi se očuvali osobni podaci sukladno sa standardima Europske unije; ili

· Gdje se prijenos vrši u Sjedinjenim državama, europsko-američki sustav zaštite privatnosti Europske unije-Sjedinjenih država može se odnositi i uvoznik je obvezan da samocertificira uz načela zaštite privatnosti.

· U odsustvu adekvatne razine zaštite, kontrolor i obrađivač daju adekvatnu zaštitu i provediva prava podatkovnih subjekata, te su i učinkoviti pravni lijekovi za podatkovne subjekte raspoloživi.

Vi možete tražiti dodatne pojedinosti o tomu kako se vaše osobne informacije štite od strane nas u slučaju prijenosa izvan zemlje EEA (uključujući kopiju Standardnih ugovornih klauzula koje su unesene s uvoznicima u trećoj zemlji) kontaktirajući nas kako je opisano u dijelu ispod „Kontaktirajte nas“.

Sigurnost vaših osobnih informacija

Mi smo prihvatili organizacione, fizičke i tehničke sigurnosne mjere koje su u rangu industrijskih standarda kako bi se zaštitile osobne informacije koje dajete, te kako bi se spriječio bilo koji neovlašten pristup, otkrivanje, uporaba, izmjena, oštećenje ili gubitak podataka. Mi ćemo poduzeti sve razumne i praktične mjere kako bismo zaštitili vaše osobne informacije, uključujući i sljedeće:

· Mi ćemo koristiti SSL i druge tehničke mjere kako bismo osigurali kodiranje u odnosu na naše usluge i proizvode. Redovno ćemo ispitivati našu praksu sakupljanja informacija, pohrane i obrade (uključujući fizičke sigurnosne mjere) kako bismo spriječili neovlašten pristup sustavu.

· Mi ćemo ovlastiti naše zaposlenike i osoblje trećih strana da pristupe vašim osobnim podacima samo na osnovi potrebe kako bi nam pomogli obraditi vaše osobne informacije i pružiti vam usluge. Ovi zaposlenici i vanjsko osoblje (trećih strana koje smo mi ovlastili) predmet su strogih ugovornih obveza povjerljivosti. Ako ne uspiju ispuniti ove obveze povjerljivosti, možda će se smatrati odgovornima za kršenje povjerljivosti i njihov odnos s nama može biti završen.

· Sigurnost vaših osobnih informacija nama je izuzetno važna. Mi ćemo nastaviti naše napore da zaštitimo vaše osobne informacije i primijenimo mjere očuvanja, poput davanja punog kodiranja za pohranu informacija i prijenos, kako bismo spriječili neovlašten pristup vašim osobnim informacijama, njihovu uporabu i otkrivanje. Samo korisnik može pristupiti određenom sadržaju ili nekim kodiranim podacima.

· Mi ćemo prihvatiti kodiranje i druge sigurnosne mjere kako bismo prenijeli i pohranili vaše osobne informacije određenih tipova; i mi ćemo koristiti tehničke mjere kako bismo obradili vaše osobne biometrijske informacije prije nego ih pohranimo, primjerice pohranit ćemo samo osnovne komponente takvih biometrijskih informacija.

· Pozorno ćemo odabrati poslovne partnere i pružatelje usluga, te primijeniti zahtjeve za zaštitu osobnih podataka u poslovnim ugovorima ili revizijama i procjenama između obje strane.

· Također održavamo kurseve obuke o zaštiti i privatnosti i sigurnosti, testiranje i publicističke aktivnosti kako bismo osnažili svijest zaposlenih o važnosti zaštite ličnih podataka.

Molimo shvatite, ipak, da nikakav prijenos podataka putem interneta ne može biti zajamčen da je siguran 100%. Posljedično, mi ne možemo osigurati niti jamčiti sigurnost bilo koje osobne informacije koju nam prenesete i vi shvaćate da sve osobne informacije prenosite nama na vlastiti rizik. Ako saznamo za kršenje sustava sigurnosti djelovat ćemo na vrijeme, sukladno bilo kojem primjenjivom zakonu.

Zadržavanje osobnih informacija

TCL zadržava vaše osobne informacije samo toliko koliko je potrebno i one će se brisati nakon razumnog vremena sukladno sljedećim kriterijima:

· TCL zadržava vaše osobne informacije sve dok traje njen odnos s vama;

· TCL zadržava vaše osobne informacije koliko god je potrebno kako bi radila sukladno sa zakonskom obvezom kojoj je predmet; i TCL zadržava vaše osobne informacije tamo gdje se savjetuje ili poboljšava zakonski položaj tvrtke TCL (primjerice u odnosu na regulatorne istrage parnice).

Vaša prava

Zakoni o zaštiti podataka će vam možda dati veliki broj zakonskih prava u odnosu na osobne informacije koje imamo o vama. Nisu svi podaci o zaštiti podataka isti tako da se ne primjenjuju sva ova prava na svim mjestima. Također, neka od ovih prava su predmetom kvalifikacija i ograničenja i iskorištavanje ovih prava može uticati na usluge i proizvode koje vam dajemo. Ipak, mi prepoznajemo da vaše osobne informacije pripadaju samo vama i to vam daje mogućnost da kontrolirate kako ih koristimo.

Vaša prava mogu uključivati:

· Pravo da zahtijevate pristup osobnim informacijama koje obrađujemo za vas, uključujući pravo da dobijete informacije o takvim podacima i primjerak takvih podataka;

· Pravo da povučete svoj pristanak na našu obradu vaših osobnih podataka u bilo koje vrijeme. Molimo imajte na umu da ćemo možda i dalje imati pravo da obrađujemo vaše osobne informacije ako imamo drugi legitimni razlog da to uradimo (osim pristanka);

· U nekim okolnostima, pravo da primimo neke osobne informacije u strukturiranom, zajednički korištenom i strojno-čitljivom formatu i/ili zahtjev da te podatke prenesemo trećoj strani gdje je ovo tehnički izvodivo. Molimo imajte na umu da se ovo pravo odnosi samo na osobne podatke koje ste dali nama;

· Pravo da zahtijevate da ispravimo vaše osobne informacije ako se utvrdi da su netočne ili zastarjele;

· Pravo da zahtijevate da izbrišemo vaše osobne informacije u nekim okolnostima. Molimo imajte na umu da se mogu dogoditi okolnosti kada tražite od nas da izbrišemo vaše osobne informacije ali mi zakonski imamo pravo zadržati ih;

· Pravo na prigovor i pravo da tražite da ograničimo našu obradu vaših osobnih informacija u nekim okolnostima. Ponovo se mogu dogoditi okolnosti kada vi uložite prigovor na obradu vaših osobnih informacija ili od nas tražite da to ograničimo ali mi imamo zakonsko pravo nastaviti obradu vaših osobnih informacija i/ili odbiti takav zahtjev; i

· Pravo ulaganja žalbe kod nadzornog tijela (za što su pojedinosti date ispod) ako mislite da smo mi povrijedili bilo koje od vaših prava.

Svoja prava možete iskoristiti kontaktirajući nas koristeći pojedinosti koje su uspostavljene u dolje navedenom dijelu „Kontaktirajte nas“.

Možda ćemo trebati potvrditi vaš zahtjev potrošača koji se može potvrditi prije završetka vašeg zahtjeva i, primjerice, možemo tražiti da potvrdite podatkovne točke koje već imamo o vama. Koristit ćemo samo osobne informacije date u zahtjevu klijenta koji se može provjeriti kako bi se provjerio identitet osobe koja šalje zahtjev ili ovlaštenje da se pošalje zahtjev.

Više informacija o svojim pravima možete saznati ili možete uložiti žalbu kod relevantne nadzorne vlasti ako smatrate da naša obrada vaših osobnih informacija krši bilo koji primjenjivi zakon. Kontakt podaci za sve nadzorne vlasti Europske unije mogu se pronaći ovdje: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Vaša kalifornijska prava na privatnost

U okviru kalifornijskog zakona, mi moramo dati sljedeće informacije. Sakupili smo sljedeće osobne podatke u prethodnih 12 mjeseci:

 

Kategorija osobnih podataka

 

Izvor(i)

 

Svrha(e)

 

Otkrivanje trećim stranama

 

Identifikatori, što može uključivati ime, poštansku adresu, identifikatora putem interneta, internet adresu protokola, adresu e-pošte ili naziv računa

 

Izravno od vas

Neizravno od vas (primjerice od promatranja vaših radnji na našoj stranici)

Od pružatelja usluga treće strane, poput društvenih medija

 

Kako biste ispunili ili zadovoljili razlog zbog kojeg ste dali informacije, primjerice kako bismo vam pomogli upravljati vašim TCL računom, kako bismo vas kontaktirali vezano uz naše proizvode i usluge, te kako bismo odgovorili na upit ili obradili nalog.

 

Otkrivanje poslovnih svrha: tvrtkama u okviru TCL skupine tvrtki, pružateljima usluga interneta, obrađivačima isplate

 

Osobne informacije kategorije sadržane u zapisima klijenta koje mogu uključivati ime, adresu, broj telefona, zaposlenje, broj bankovnog računa, broj kreditne kartice, broj debitne kartice ili bilo koju drugu informaciju vezanu uz plaćanje i financije.

 

Izravno od vas

 

Kako biste ispunili ili zadovoljili razlog zbog kojeg ste dali informacije, primjerice kako bismo vam pomogli upravljati vašim TCL računom, kako bismo vas kontaktirali vezano uz naše proizvode i usluge, te kako bismo odgovorili na upit ili obradili nalog.

 

Otkrivanje poslovnih svrha: tvrtkama u okviru TCL skupine tvrtki, pružateljima usluga interneta, obrađivačima isplate

 

Komercijalne informacije, što može uključivati zapise o kupljenim, dobijenim ili razmatranim proizvodima ili uslugama, ili druge povijesti ili tendencije o kupnji i potrošnji.

 

Izravno od vas

 

Kako biste ispunili ili zadovoljili razlog zbog kojeg ste dali informacije, primjerice kako bismo vam pomogli upravljati vašim TCL računom, kako bismo vas kontaktirali vezano uz naše proizvode i usluge, te kako bismo odgovorili na upit ili obradili nalog.

 

Otkrivanje poslovnih svrha: tvrtkama u okviru TCL skupine tvrtki, pružateljima usluga interneta, obrađivačima isplate

 

Internet ili druga slična aktivnost na mreži, što može uključivati povijest pretraživanja, informacije o interakcijama potrošača s internet stranicom, aplikacije ili reklame

 

Neizravno od vas (primjerice od promatranja vaših radnji na našoj stranici)

 

 

Kako biste ispunili ili zadovoljili razlog zbog kojeg ste dali informacije, primjerice kako biste poboljšali naše usluge ili dali ciljano oglašavanje.

 

Otkrivanje poslovnih svrha: tvrtkama u okviru TCL skupine tvrtki, pružateljima usluga interneta

 

Geolokacijski podaci, što može uključivati fizičku lokaciju ili kretanja.

 

Izravno od vas

 

Kako biste ispunili ili zadovoljili razlog zbog kojeg ste dali informacije, primjerice kako bismo vam pomogli upravljati vašim TCL računom, kako bismo vas kontaktirali vezano uz naše proizvode i usluge, te kako bismo odgovorili na upit ili obradili nalog ili dali ciljano oglašavanje.

 

Otkrivanje poslovnih svrha: tvrtkama u okviru TCL skupine tvrtki, pružateljima usluga interneta

 

Zaključci izvučeni iz drugih osobnih podataka, što može uključivati profil koji održava preferencije osobe, karakteristike, psihološke trendove, predispozicije, ponašanje, stavove, inteligenciju, mogućnosti i sklonosti.

 

 

Neizravno od vas (primjerice od promatranja vaših radnji na našoj stranici)

Od pružatelja usluga treće strane, poput društvenih medija

 

Kako biste ispunili ili zadovoljili razlog zbog kojeg ste dali informacije, primjerice kako biste dali ciljano oglašavanje.

 

Otkrivanje poslovnih svrha: tvrtkama u okviru TCL skupine tvrtki, pružateljima usluga interneta

Za stanovnike Kalifornije, samo Sjedinjene Države, pored gore spomenutih prava u dijelu „Vaša prava“ od 1. siječnja 2020. imat ćete pravo na sljedeće:

· Pravo da znate. Možete tražiti informacije o kategorijama i specifičnim osobnim informacijama koje smo sakupili o vama kao i kategorije izvora od kojih se informacije sakupljaju, svrha sakupljanja takvih informacija i prodaja ili otkrivanje u poslovne svrhe vaših osobnih informacija trećim stranama;

· Pravo da se isključite iz prodaje vaših osobnih informacija trećim stranama. Ako su osobne informacije koje se trebaju prodati osobne informacije djeteta od 13 do 16 godina, pravo uključenja se daje njemu/njoj. Ako je dob djeteta 12 godina ili niža, obvezna je dozvola roditelja/ staratelja;

· Pravo da ne budete diskriminirani zbog korištenja bilo kojeg prava spomenutog gore; i

· Što je predmetom određenih pravnih izuzetaka, imate pravo tražiti brisanje vaših osobnih informacija.

Dodatno, dio Građanskog zakonika Kalifornije 1798. 83 dozvoljava korisnicima koji žive u Kaliforniji da zatraže određene informacije koje se tiču našeg otkrivanja osobnih informacija trećim stranama za njihove izravne svrhe marketinga. Kako biste uputili takav zahtjev, molimo kontaktirajte nas koristeći kontakt informacije koje su date ispod i stavite „Shine the Light“ u redu za predmet vašeg zahtjeva.

Svoja prava možete iskoristiti kontaktirajući nas koristeći pojedinosti koje su uspostavljene u dolje navedenom dijelu „Kontaktirajte nas“. Možete označiti ovlaštenog zastupnika kako bi u vaše ime uputio zahtjev. Takav ovlašteni zastupnik mora biti registriran u državnom sekretarijatu Kalifornije. Mi možemo odbiti zahtjev od zastupnika koji ne preda dokaz da je ovlašten od strane vas da djeluje u vaše ime.

Specifični uvjeti proizvoda

Obavijest o privatnosti se, općenito, odnosi na to kako mi koristimo vaše osobne informacije u odnosu na naše proizvode i usluge. Mi možemo i obraditi dodatne osobne informacije u odnosu na određene proizvode ili usluge.

· Pametni TV

· Mi i naši partneri treće strane sakupljamo osobne informacije o vašoj uporabi naših proizvoda pametnih TV uređaja, poput naziva i trajanja pokrenutih video zapisa, favorita korisnika, pregledanih stranica i vremena provedenog na tim stranicama. Na taj način možemo bolje razumjeti kako naši klijenti koriste proizvod i osigurati da možemo nastaviti s poboljšanjima i krojenjem naših usluga.

· Mi možemo sakupiti dodatne osobne informacije kako bismo dali daljinsku dijagnozu problema s vašim proizvodima pametnih TV uređaja. Primjerice, možemo sakupiti slike zaslona u stvarnom vremenu i informacije o podacima pohranjenim na vašim proizvodima pametnih TV uređaja. Ovim se osigurava da vaši problemi s proizvodima pametnih TV uređaja mogu bit riješeni što je učinkovitije moguće.

· Mi sakupljamo i osobne informacije o vašoj uporabi Amazon Alexa ili funkcije glasovnog pomoćnika Google Action na vašim proizvodima pametnih TV uređaja. Ove informacije uključuju opis proizvoda, vaš glas, Skrill Token i glasovnu komandu. Kada koristite funkciju glasovnog pomoćnika, vaše podatke o glasu obradit će Google ili Amazon. Vaši će se podaci izravno prenijeti na Google ili Amazon. Molimo pogledajte obavijesti o privatnosti za Google ili Amazon o tomu kako će ove tvrtke dalje obrađivati vaše osobne informacije.

· T-Cast

· Mi i naši partneri treće strane ćemo sakupiti pojedinosti o vašoj uporabi aplikacije T-Cast, uključujući količinu uporabe aplikacije T-Cast (mjereno kroz broj klikova koje napravite) kao i izbor usluga koje napravite kroz aplikaciju T-Cast. Mi ovo radimo kako bismo bolje razumjeli vašu uporabu aplikacije T-Cast i kako bismo mogli skrojiti raspored aplikacije prema vašim preferencijama.

· TCL Home

· Mi i naši partneri treće strane ćemo sakupiti pojedinosti o vašoj uporabi aplikacije TCL Home, poput količine uporabe aplikacije TCL Home, informacija koje ste dali kroz razgovor uživo kao i izbor usluga koje napravite kroz aplikaciju TCL Home. Mi ovo radimo kako bismo bolje razumjeli vašu uporabu aplikacije TCL Home i poboljšali naše usluge, te kako bismo smogli skrojiti raspored aplikacije prema vašim preferencijama.

· Ako koristite bilo koji račun treće strane (Facebook ili Twitter) za prijavu na račun aplikacije TCL Home, mi, također, sakupljamo ili obrađujemo vaše osobne podatke pridružene s takvim računom treće strane. Molimo pogledate obavijesti o privatnosti Facebooka ili Twittera za odgovarajuće informacije.

· T-Channel

· Mi možemo sakupiti i obraditi vaše osobne podatke pridružene s vašim korisničkim računom Roku TV (primjerice vašu adresu e-pošte) i/ili bilo kojim računom treće strane (Facebook ili Google) kojeg možete koristiti da se prijavite na platformu T-Channel. Molimo pogledajte obavijesti o privatnosti odgovarajućih trećih strana za dalje informacije o tomu kako oni dijele s nama vaše osobne informacije.

· T-Channel dozvoljava korisnicima da pretražuju sadržaj koji je raspoloživ u okviru platforme T-Channel pokretanjem funkcije glasovne kontrole u Roku TV. Kada koristite funkciju glasovne kontrole, vaše podatke o glasu obradit će izravno Roku TV. Molimo pogledajte obavijesti o privatnosti za Roku TV o tomu kako će ova tvrtka dalje obrađivati vaše podatke o glasu.

· Mi možemo sakupiti i obraditi podatke u odnosu na uređaj Roku TV kojeg imate (primjerice model uređaja, jedinstveni identifikator uređaja, brend, MAC adresu, inačicu Roku radnog sustava, regiju, IP adresu, inačicu aplikacije), i vašu uporabu platforme T-Channel (primjerice zapisi vaših klikova i povijest pretraživanja). Mi možemo uključiti obrađivače treće strane da analiziraju takve podatke i izgrade profile o vašoj uporabi i preferencijama. Mi ovo radimo kako bismo bolje razumjeli kako naši klijenti koriste T-Channel i preporučili nešto vama vezano uz drugi sadržaj koji bi vas mogao zanimati.

· TCL Mobile, Tablet i prijenosni uređaj

· Mi možemo sakupiti i obraditi posebne kategorije osobnih podataka poput biometrijskih podataka i zdravstvenih podataka kada koristite određene aplikacije na TCL mobile, tabletu ili prijenosnim uređaju. Ovi podaci su potrebni za funkcije ovih aplikacija povezane sa zdravljem. Mi obrađujemo vaše posebne kategorije osobnih podataka temeljem vašeg pristanka i vi možete povući svoj pristanak na takvu obradu u bilo koje vrijeme. Ipak, trebate biti svjesni da, ako odaberete uraditi to, mi možda nećemo biti u mogućnosti nastaviti davati vama određene usluge. Ako odaberete da povučete svoj pristanak, mi ćemo vam reći više o mogućim posljedicama;

· Mi možemo sakupiti i obraditi podatke o uređaju i informacije o prijavi uključujući URL i IP adrese referenta, te pojedinosti o vašoj uporabi naše internet stranice, usluga oblaka, prodavaonice aplikacija, povijesti pretraživanja, upita za pretraživanje, vrsti pretraživača i učestalosti sesije, pored jedinstvenih identifikatora uređaja;

· Neki TCL mobilni uređaji su u okviru brenda Alcatel ali se ova obavijest o privatnosti odnosi i na njih.

Molimo imajte na umu kada pristupate sadržaju kojeg daje treća strana na proizvodima tvrtke TCL, takva treća strana može sakupiti ili primiti informacije o materijalima tvrtke TCL (primjerice IP adresu i identifikatore uređaja), te bilo koju transakciju koju vi tražite (primjerice vaš zahtjev da kupite ili unajmite takav sadržaj). TCL nije odgovorna za praksu privatnosti ili sigurnosti takvih pružatelja trećih strana.

Uporaba kolačića

Mi koristimo „kolačiće“ i slične internet tehnologije kako bismo podržali neke značajke TCL računa i druge internet stranice i aplikacije s kojima radimo. Kolačić je kod koji se razvija na vašem uređaju. Mi koristimo dvije vrste kolačića: „kolačiće sesije“ i „trajne kolačiće“.

Kolačić sesije ističe nakon što zatvorite pretraživač. Kolačić sesije će vas identificirati tijekom vaše sesije pretraživanja dodjeljivanjem slučajno generiranog jedinstvenog identifikacijskog broja vašem uređaju. Mi koristimo kolačiće sesije:

· Kako bi nam omogućili da vam damo proizvode i usluge i upravljali transakcijama. Primjerice, mi možemo razviti kolačić kako bismo se sjetili koje stavke ste pohranili u košaru za kupnju na internetu; i

· Za upravljanje nekim sadržajem i u svrhe uređivanja.

Trajni kolačići ne ističu kada zatvorite svoj pretraživač. Mi koristimo trajne kolačiće:

· Kako bismo zabilježili je li posjetitelj prijavljen u TCL račun;

· Kako bismo zabilježili kada posjetitelj TCL računa ili druge TCL internet stranice/ aplikacije da pristanak za uporabu kolačića;

· U svrhe performansi i dizajna. Primjerice, mi možemo koristiti kolačiće kako bismo pratili koji su dijelovi naših internet stranica ili aplikacija popularni i kako bismo shvatili kako poboljšati njihovu funkcionalnost;

· Kako bismo poboljšali korisničko iskustvo i personalizirali ono što vidite. Primjerice, mi možemo koristiti kolačiće kako bismo zabilježili korisničke preferencije i osigurali da se korisnicima dostavlja relevantniji sadržaj internet stranice/ aplikacije (uključujući sadržaj oglašavanja);

· Kako bi nama i partnerima treće strane s kojima radimo omogućili da dostavljamo reklame ili skrojene marketinške poruke na čiji ste prijam pristali. Primjerice, mi možemo koristiti kolačiće kako bismo zabilježili koje proizvpode i usluge kupujete ili za koje se interesirate i koristili usluge treće strane kako bismo omogućili relevantno oglašavanje koje će se pokazivati na našim i drugim internet stranicama/ aplikacijama temeljem te informacije; i

· Za upravljanje nekim sadržajem i u svrhe uređivanja.

Ako ne želite primati kolačiće, možete postaviti svog pretraživača da odbija kolačiće ili da vas obavijesti kada se kolačić postavi na vaš uređaj. Možete i obrisati kolačiće čim napustite TCL račun ili drugu TCL internet stranicu/ aplikaciju. Iako ne morate prihvatiti kolačiće kada posjetite TCL račun, ako postavite svoga pretraživača da odbija kolačiće, možda nećete moći koristiti sve značajke i funkcionalnost TCL računa ili druge TCL internet stranice/ aplikacije.

Mi koristimo Google Analytics što predstavlja internet analitički kanal koji nam pomaže razumjeti kako korisnici stupaju u interakciju s TCL računom ili drugom TCL internet stranicom/ aplikacijom. Google Analytics prati vaše kretanje kroz našu stranicu (primjerice stranice koje ste vidjeli i poveznice na koje ste kliknuli) i pomaže nam mjeriti kako vršite interakciju sa sadržajem kojeg dajemo. Informacije se koriste za sastavljanje izvješća i za poboljšanje TCL računa ili druge TCL internet stranice/ aplikacije. Izvješća otkrivaju trendove internet stranice bez da identificiraju individualne posjetitelje. Možete se isključiti iz Google Analytics bez da to utječe na vašu uporabu naše internet stranice. Više informacija o isključenju iz Google Analytics kroz sve internet stranice koje koristite može se pronaći na internet stranici Google na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Za dalje pojedinosti o kolačićima koje koristimo, molimo vidi našu Politiku kolačića koja se može pronaći ovdje: http://www.tcl.com/hr/hr/legal-notice.html.

Samo za stanovnike Sjedinjenih Država

· Inicijativa za mrežno oglašavanje također nudi sredstva za isključenje iz brojnih kolačića za oglašavanje. Molimo posjetite https://www.networkadvertising.org kako biste saznali više. Imajte na umu da isključenje ne znači da više nećete primati oglašavanje putem interneta. To znači da tvrtka ili tvrtke iz kojih ste se isključili više neće dostavljati oglase skrojene prema vašim preferencijama i uzorcima uporabe.

U ovo vrijeme, naša internet stranica ne prepoznaje automatizirane signale pretraživača koji se tiču mehanizama praćenja, što može uključivati upute za „Nemoj pratiti“.

Kontaktirajte nas

Ako biste željeli dalje informacije o sakupljanju, uporabi, otkrivanju, prijenosu ili obradi vaših osobnih podataka ili iskoristiti bilo koje gore navedeno pravo, molimo kontaktirajte nas kako je navedeno ispod.

Za stanovnike u području EEA, naš predstavnik u Europskoj uniji je TCL Europe, s uredima na adresi 9-15 rue Rouget de L'Isle- 92130 Issy- Les-Moulineaux, France (Francuska). Molimo kontaktirajte nas na privacy_dpo@tcl.com.

Za korisnike u Indiji, službenik za podnošenje pritužbi je g. Sarbajit Bhattacharjee i možete ga kontaktirati na privacyqueryindia@tcl.com.

Za korisnike u Sjedinjenim Državama, podružnice tvrtke TCL su TTE Technology, Inc. i TCT Mobile Inc. čije su adrese i kontakti navedeni ispod:

TTE Technology, Inc. (Za TCL, TV i uslugu)
1860 Compton Ave.
Corona. CA 92881
Kontaktirajte nas slanjem poruke e-pošte na consumerdata@tcl.com, ili pozivanjem našeg besplatnog broja 1-877-300-8837

TCT Mobile, Inc (Za TCL mobilni telefon/ tablete/ prijenosni uređaj i uslugu)
25 Edelman, suite 250 Irvine,
CA 92618 Kontaktirajte nas slanjem poruke e-pošte na privacy.na@tcl.com, ili pozivanjem našeg besplatnog broja 1-855-368-0829

Za korisnike u Kini i drugim regijama svijeta kontrolor podataka je Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd, sa svojom adresom na 9F Building D4, International E-City, br. 1001 Zhongshanyuan cesta, uslica Xili, okrug Nanshan, grad Shenzhen, provincija Guangdong, Kina.

Za više informacija o kontaktu s tvrtkom TCL, molimo pogledajte dio Kontaktirajte nas.