ISTEN HOZOTT A
Személyesadat-Védelmi Irányelvek

Společnost TCL při zpracování vašich osobních údajů respektuje vaše soukromí. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují subjekt, který je odpovědný za shromažďování, zpracování a používání osobních údajů, které od vás společnost TCL shromažďuje při poskytování svých služeb (dále jen „Služby“), kategorie osobních údajů, které o vás TCL shromažďuje, způsob, jakým TCL tyto údaje používá, a vaše práva týkající se používání vašich osobních údajů společností TCL. 

 

 

Mi számít személyes adatnak?

Az adatok „személyesnek” minősülnek, amennyiben közvetett vagy közvetlen módon beazonosítható természetes személyre vonatkoznak. Például az emberek közvetlenül azonosíthatóak, mikor vezetéknevük és keresztnevük megjelenik egy nyilvántartó rendszerben, amely a személyes adatok strukturált rendszere.  Hasonlóképpen azon egyének tekinthetők beazonosíthatónak, akik egy nyilvántartó rendszerben szereplő referencia, például regisztrációs szám, telefonszám vagy fénykép alapján beazonosíthatóak.

 

Ezek az információk a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartoznak és kizárólag konkrét követelmények szerint dolgozhatók fel és tárolhatók.

 

Előfordulhat, hogy a TCL vállalatnak be kell gyűjtenie az Ön nevét, postacímét, email címet, jelszavát, telefonszámát, navigációs adatait, korábbi megrendeléseit, érdeklődési körét, a megtekintett termékeket, stb. 

 

Ahhoz, hogy szolgáltatást nyújthassunk, információkat kell gyűjtenünk.

 

Adatellenőr

A Szolgáltatások használata során kapott személyes adatokat gyűjti, feldolgozza és használja a Shenzhen TCL New Technology Co. Ltd., No. 5, Industrial Avenue (M), Sheko Industrial Zone, Shenzhen City, Guangdong Province, China. 

 

A TCL helyi képviselője a TCL Europe, TCL Europe

9- 15 rue Rouget de Lisle

92130 Issy les Moulineaux,

France.

 

 

A személyes adatok feldolgozásának és/vagy felhasználásának célja

Az összegyűjtött adatokat a következő célokra dolgozzuk fel:

 

Szerződéses kötelezettségünk jogszerű teljesítése céljából végzett feldolgozás

 

•Értékesítés utáni szolgáltatás

 

Az Ön egyetértésének jogalapján végzett feldolgozás

 

•Az online számlák regisztrálása 

 

•Sütik tárolása az Ön érdeklődési körének megfelelő tartalmak és célzott hirdetések megjelenítése céljából, valamint mérések végzésére, hogy fokozza az Ön weboldalunkkal kapcsolatos élményét  

 

•Direkt marketing

 

A TCL jogszerű érdekei céljából végzett feldolgozás

 

•A termékekre vonatkozó értékelések kezelése

 

•Statisztikai elemzések

 

 

Személyesadat-Védelmi Irányelvek

Az Ön személyes adatainak gyűjtésével, feldolgozásával, illetve felhasználásával kapcsolatos bizonyos tevékenységekhez az Ön beleegyezése szükséges. 

 

Amennyiben Ön beleegyezett, hogy személyes adatait felhasználjuk abból a célból, hogy személyre szabott, az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek, az Ön beleegyezése az alábbiak szerint történt:

 

A beleegyezés opcionális; annak megtagadása esetén is tovább használhatja a Szolgáltatásokat. Azonban előfordulhat, hogy olyan hirdetéseket és egyéb tartalmakat kap, amelyek nem személyre szabottak, és nem tükrözik az Ön preferenciáit. Az Ön beleegyezésétől függetlenül a TCL fenntartja a jogot, hogy a törvény által megengedett mértékig gyűjtse és feldolgozza a fenti adatokat, ahogy az a jelen Személyes adatok védelmére vonatkozó irányelvekben is szerepel.

 

Önnek joga van bármikor visszavonni beleegyezését bármely, a fentiekben leírt tevékenységgel kapcsolatban. Önnek joga van tiltakozni személyes adatainak felhasználása ellen marketing, piackutatási és közvélemény-kutatási célokra, valamint abból a célból, hogy Önnek személyre szabott Szolgáltatásokat nyújtsunk az Ön igényei szerint. 

 

 

A részesültek kategóriái

A TCL által begyűjteni szükséges adatokat a vállalat belső vevőkapcsolatért felelős szolgálata kapja, és kizárólag erre a célra használják fel azokat. 

 

A TCL kizárólag akkor osztja meg a gyűjtött személyes adatokat, amikor a Szolgáltatásokat az alábbi harmadik felekkel használja:

 

•Megbízott szolgáltatók, például a TCL vállalat által a Szolgáltatások nyújtására megbízott feldolgozók.  

 

A TCL kizárólag akkor osztja meg az Önre vonatkozó személyes adatokat, amikor arra jogi kötelezettség teljesítése miatt van szükség (például hatóságok vagy bíróságok számára nyilvánosságra hozatal), amennyiben Ön beleegyezett az ilyen típusú megosztásba és a megosztás jogszerű a vonatkozó jogszabályok értelmében.

 

 

Adattárolás

Aktív direkt marketing adatbázisunkban az adatokat az Önnel létrejött utolsó értékesítési kapcsolat, vagy utolsó kapcsolatba lépés időpontjától számított három évig őrizzük meg.

 

A jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges adatokat megőrizzük a vonatkozó jogszabályokkal összhangban (beleértve, de nem kizárólagosan a Kereskedelmi Törvényt, a Polgári Törvénykönyvet és a Fogyasztóvédelmi Törvényt).

 

 

 

Az országok, ahol az Ön adatai feldolgozásra kerülnek

Előfordulhat, hogy TCL, illetve az Ön személyes adatait kézhez kapó további entitás az Európai Gazdasági Térségen kívül helyezkedik el (azaz az alábbi országokban: Kínai Népköztársaság, Amerikai Egyesült Államok, valamint a Fülöp-szigeteki Köztársaság). 

Ennélfogva előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait olyan országokban dolgozzák fel, amelyek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról értelmében nem elismert országok a megfelelő szintű személyes adatvédelmének biztosítása szempontjából.

 

A TCL az Ön adatai vonatkozásában ugyanazt a szintű védelmet garantálja, mint az Európában alkalmazott minden törvény és jogszabály által előírt szint.

 

Az Ön jogai

Ön az alábbi címen kapcsolatba léphet a TCL vállalattal, és érdeklődhet a TCL által feldolgozott, Önre vonatkozó személyes adatokról, illetve élhet az adatokhoz történő hozzáférésre, az adatok hordozására, az adatok helyesbítésére, a feldolgozás elleni tiltakozásra és annak korlátozására vonatkozó jogával, valamint azzal a jogával, hogy a személyes adataira vonatkozó utasításokat hagyjon halála esetére.

A TCL kinevezett adatvédelmi tisztviselője ezen a címen érhető el.

 

Önnek joga van panasszal élni a felügyeleti hatóságnál. 

 

A Személyes Adatok Védelmére Vonatkozó Irányelvek módosításai

Szolgáltatásaink jobbá tétele érdekében előfordulhat, hogy szükségessé válik a jelen Személyes Adatok Védelmére Vonatkozó Irányelvek módosítása, például új technológiák használata vagy új szolgáltatások bevezetése miatt. A jelen Személyes Adatok Védelmére Vonatkozó Irányelvek módosítása vagy frissítése előtt értesítjük Önt.