VELKOMMEN TIL

Vanlige spørsmål

Hvor finner jeg produktets serienummer?

Serienummeret står bak på TV-apparatet. Det er en kode av typen Z1201000000. På enkelte tilkoblede TV-apparater finner du også serienummeret i TV-apparatets meny.

 

Hva er garantien for TCL-produktene?

TV-produktene som distribueres direkte av TCL, har en nasjonal produsentgaranti på 2 år. Vær oppmerksom på at TV-apparater som importeres fra utlandet, kan ha andre garantier.

 

Hvor kan jeg kjøpe en ny TCL-fjernkontroll?

Du kan kjøpe originale fjernkontroller hos forhandleren din, som skaffer dem direkte fra TCL.

 

Hvilke universelle fjernkontroller er kompatible med TCLs TV-apparater?

Du kan kjøpe en universell fjernkontroll hos partneren vår LOGITECH og HARMONY-serein til partneren.

 

Bruk av HDMI 2.0 på TV-apparat av serien S76

Hvis du støter på vanskeligheter i bruken av HDMI 2.0 på et TV-apparat i serien S76: Det kan være nødvendig å foreta en oppdatering. Vennligst ta kontakt med oss via skjemaet på http://www.tcl.eu/fr/assistance-produits. Vi forplikter oss til å gripe inn gratis, så raskt som mulig.

 

Produktet har en feil, hvordan kan jeg reparere det?

Sjekk først bruksanvisningen som fulgte med produktet, eller som du kan laste ned på nettstedet vårt. Hvis du ikke finner løsningen på problemet, kan du kontakte oss. Vi trenger kjøpsfakturaen, TV-apparatetmodellen og serienummeret. Du kan kontakte oss per e-post på FRsupport@tcl.com eller per telefon, på 01 84 38 3000 fra mandag til fredag, kl. 9–19 (grunntakst-anrop).

 

Hva er passordet for å tilbakestille en TV som er låst i foreldremodus?

 

Merknader om passordet til funksjonen “foreldrelås”. Standardpassordet er 1234. Brukeren kan endre det. Superpassordet er 0423 eller 0812 (alt etter plattform). Hvis du glemmer koden, må du taste inn superpassordet for å oppheve alle de eksisterende kodene.

 

Hvordan koble til en trådløs hodetelefon uten å koble ut lyden på TV-en?

Når du kobler til den trådløse hodetelefonen i det tilsvarende inntaket, kobles lyden på TV-en ut. Men hvis du ønsker å bruke en hodetelefon uten å koble ut lyden på TV-en, må du bruke en spesifikk adapter (følger ikke med) for å koble hodetelefonen til SCART-uttaket.

 

Bruk av PVR (opptak av programmer)

Det er absolutt nødvendig å bruke en USB-nøkkel som skal settes inn i apparatet. USB-nøkkelen må formateres i FAT32, ha tilstrekkelig kapasitet til opptak (minst 1 GB) og en skrivehastighet på 8 MB/sek. Du må beregne 16 GB for 1 times opptak. Bare gratiskanalene kan tas opp, og det er bare de som kan spilles av på denne TV-en, på grunn av opphavsrettigheter. For å foreta PVR-opptak: Trykk på “Alternativ” på fjernkontrollen og velg “Hurtigtilgang PVR” (OK). Trykk deretter på den røde knappen (nederst på fjernkontrollen) for å starte opptaket og på den grønne knappen for å stanse opptaket manuelt. Hvis du har valgt automatisk opptak, bruker du navigasjonspilene for å definere opptakets varighet. Når opptaksvarigheten er nådd, stanser opptaket automatisk.

 

Kan jeg koble til en ekstern harddisk på TV-apparatet?

Det er mulig å koble til eksterne 3,5”-harddisker på TV-apparatet hvis de er formatert i FAT32. 3,5”-harddiskene har egen strømtilførsel, i motsetning til de fleste 2,5”-diskene på markedet. Det er mulig å koble til en 2,5”-disk med egen strømtilførsel, men TV-apparatet kan ikke garantere den kontinuerlige minimale strømmen som må til for å garantere opptaket eller avspillingen. Vi fraråder derfor diskene med egen strømtilførsel.

 

Hvilken type USB-nøkler kan jeg koble til TV-apparatet?

Enkelte TV-apparater har en USB-port som kun er forbeholdt vedlikeholdet. Se brukerhåndboken for å finne ut om TV-apparatet har en multimedia-USB-port. USB-nøkkelen skal være formatert i FAT32 og ha tilstrekkelig ytelse til kontinuerlig filmavspilling uten rykk (8 MB/sekund anbefales).

 

Jeg klarer ikke å lese filmer med TV-apparatets USB-port.

Dette problemet opptrer ofte med filer i .AVI- og .DIVX-format og skyldes codec-en som ble brukt til å opprette filen. Hvis filen ikke kan leses, betyr det at denne codec-en ikke er kompatibel med TV-apparatet.

 

TV-apparatet slår seg av av seg selv etter 4 timer.

Samtlige TV-apparater er nå utstyrt med det europeiske strømsparingssystemet. Dersom det etter 4 timer ikke har vært noen aktivitet på TV-en (fjernkontroll, knapper), vises en melding som sier at den slukkes automatisk. Du kan endre denne tidsfristen i TV-apparatets meny.

 

Hva betyr valgskjermen AIR / SATELLITE / CABEL under installasjonen?

Dette valget vil gjøre det mulig for TV-en å søke etter kanaler på følgende måte: AIR – brukes hvis du mottar programmene via en hertz-antenne. CABLE – brukes hvis du mottar programmene fra en kabeloperatør. SATELLITE – brukes hvis du mottar programmene fra en operatør og en satellitt.

 

Lyden er forskjøvet i forhold til bildet på TV-en.

If the time lag is due to an external source, go to Menu – Option (OK), and then Type SPDIF, and select the function which best corrects this time-lag problem (Off, Dolby D or PCM).