Karta ochrony danych osobowych
WITAMY W

 

 

 

 

 

 

 

Karta ochrony danych osobowych

TCL szanuje życie prywatne swoich klientów podczas przetwarzania danych osobowych. Niniejsza polityka ochrony danych osobowych określa jednostkę odpowiedzialną za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, które TCL pozyskuje od klientów w ramach świadczenia usług (zwanych dalej „Usługami”), kategorie danych osobowych, które TCL pozyskuje od klientów, wykorzystanie danych przez TCL oraz prawa klientów związane z wykorzystywaniem danych osobowych przez TCL. 

 

Czym są dane osobowe?

Dane określa się jako „osobowe”, jeżeli dotyczą osób fizycznych zidentyfikowanych pośrednio lub bezpośrednio. Na przykład osoba jest identyfikowana bezpośrednio, jeżeli jej imię i nazwisko pojawia się w pliku lub zbiorze danych o usystematyzowanej strukturze.  Podobnie osobę można zidentyfikować, jeżeli plik zawiera informacje umożliwiające pośrednio jej identyfikację (np. nr rejestracyjny, nr telefonu, zdjęcie itp.).

 

Te informacje podlegają przepisom dotyczącym ochrony danych osobowych. Należy je przetwarzać i przechowywać w określony sposób.

 

TCL może gromadzić nazwiska, adresy pocztowe, adresy e-mail, hasła, numery telefonów, dane nawigacyjne, historię zamówień, preferencje i zainteresowania, konsultowane produkty itp. 

 

Gromadzone informacje są niezbędne do świadczenia naszych usług.

 

Pracownik odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Dane osobowe pozyskane od klientów podczas korzystania z Usług są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd., No. 5, Industrial Avenue (M), Shekou Industrial Zone, Shenzhen, Prowincja Guangdong, Chiny. 
 

Przedstawiciel lokalny TCL to TCL Europe 9- 15 rue Rouget de Lisle
92130 Issy les Moulineaux
Francja.

Cele przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe zgromadzone w następujących celach:
 

Operacje przetwarzania są przeprowadzane na podstawie wykonywania zobowiązań umownych
 

  • Obsługa posprzedażna

Przetwarzanie danych na podstawie zgody klienta
 

  • Rejestracja konta online 
  • Używanie plików cookie w celu proponowania treści i reklam dostosowanych do zainteresowań i przeprowadzania pomiarów w celu poprawy komfortu korzystania z witryny. 
  • Poszukiwanie klientów

Przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu TCL
 

  • Zarządzanie opiniami o produktach
  • Analizy statystyczne

 

Zgoda na przetwarzanie danych

Niektóre działania z zakresu gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych wymagają zgody klienta. 
 

Jeżeli klient wyraził zgodę na wykorzystywanie danych osobowych w celu otrzymywania spersonalizowanych reklam dopasowanych do zainteresowań, zgoda miała następujący charakter:
 

Zgoda jest nieobowiązkowa, jeżeli klient jej nie wyrazi, nadal może korzystać z naszych Usług. Może jednak otrzymywać reklamy i inne treści, które nie będą spersonalizowane według jego preferencji. Niezależnie od zgody klienta TCL zastrzega sobie prawo do gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania powyższych danych w granicach przewidzianych przez prawo, zgodnie z opisem w niniejszej Karcie ochrony danych osobowych.
 

W każdym momencie i na przyszłość klient może wrócić do swojej zgody dotyczącej każdej działalności zgodnie z opisem powyżej. Można odstąpić od zgody na wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingowych, badań rynku lub opinii i personalizacji Usług w zależności od potrzeb klientów. 

 

Kategorie odbiorców

Dane, które TCL gromadzi, są przeznaczone do działów relacji z klientami i będą używane tylko w tym celu. 
 

TCL przekazuje dane osobowe zgromadzone podczas korzystania przez klienta z Usług wyłącznie następującym podmiotom zewnętrznym:
 

  • dostawcom usług outsourcingowych, takich jak podwykonawcy, którzy wspomagają TCL w świadczeniu Usług
     

TCL przekazuje dane osobowe innym podmiotom zewnętrznym wyłącznie, jeżeli ma taki obowiązek na mocy wymogów prawnych (np. sądom lub organom sądowym), jeżeli klienci wyrażą zgodę na takie przekazanie lub jeżeli przekazanie danych jest zgodne z mającym zastosowanie prawem.

 

Przechowywanie danych

Dane z bazy aktywnych poszukiwań klientów są przechowywane przez trzy lata od zakończenia relacji handlowej lub od ostatniego kontaktu.
 

Dane niezbędne do respektowania wymogów prawnych są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami (przede wszystkim, choć nie wyłącznie, postanowieniami kodeksu handlowego, kodeksu cywilnego i kodeksu ochrony konsumentów).

 

Kraje, w których przetwarzane są dane klientów

 


TCL lub niektórzy odbiorcy danych osobowych klientów wymienieni powyżej mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tj. w następujących krajach: Chińska Republika Ludowa, Stany Zjednoczone Ameryki, Filipiny). 
W konsekwencji dane osobowe klientów mogą być przetwarzane w krajach, które nie są uznawane za kraje gwarantujące odpowiedni poziom ochrony danych osobowych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych. 
 

TCL gwarantuje taki sam poziom ochrony danych klientów, a także dostateczną ochronę danych zgodnie z wymogami wszelkich przepisów ustawowych i wykonawczych mających zastosowanie na terytorium europejskim.

Prawa klientów

Klienci mogą skontaktować się z TCL za pomocą poniższych danych teleadresowych w celu uzyskania informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych przez TCL lub w celu skorzystania z prawa dostępu do tych danych, przeniesienia, korekty danych, ograniczenia dostępu do danych, odstąpienia od zgody na wykorzystywanie danych i wydawania dyspozycji z wyprzedzeniem. 
Firma TCL wyznaczyła osobę oddelegowaną do ochrony danych, z którą można skontaktować się pod tym adresem.
 

Klienci mają prawo do złożenia zażalenia do organu kontrolnego w swoim kraju.

 

Modyfikacje Karty ochrony danych osobowych

W celu poprawy naszych Usług możemy wprowadzić zmiany do niniejszej Karty ochrony danych osobowych, np. przez wprowadzenie nowych technologii lub udostępnienie nowych usług. Klienci zostaną uprzedzeni o wdrożeniu każdego dodatkowego elementu lub zmiany niniejszej Karty ochrony danych osobowych.