Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Co robić, gdy przyciski nawigacji znikną z ekranu?
W nowym trybie nawigacji gestami na ekranie nie ma wskaźnika gestów, ale, jeśli chcesz, możesz aktywować system nawigacji trzema przyciskami.
Wybierz kolejno opcje „Ustawienia” -> „Przyciski i gesty” -> „Nawigacja po systemie”, a następnie pożądane ustawienie.