Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Dlaczego na ekranie nie widać ikony sygnału sieci 5G?
Jeśli na ekranie nie ma wskaźnika 5G:
a) Sprawdź, czy funkcja „5G” jest włączona. Wybierz kolejno opcje „Ustawienia” -> „Sieć komórkowa” lub „Karta SIM i sieć komórkowa” -> „5G” -> dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję „5G” (w systemie Android 12).
b) Skontaktuj się z operatorem karty SIM i spytaj o dostępność sieci 5G.
c) Jeśli problemy występuje w wybranych miejscach, przejdź do lokalizacji, w której masz dostęp do silnego sygnału, i spróbuj ponownie.
Uwaga: Możesz sprawdzić stan sieci i sygnału, wybierając kolejno opcje „Ustawienia”-> „System” -> „Informacje o telefonie” -> „Stan” -> „Stan karty SIM”.