Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak utworzyć kopię zapasową danych na urządzeniu?
Jest kilka sposobów tworzenia kopii zapasowych danych.
Metoda 1:
Wybierz opcję „Ustawienia” -> dotknij opcji „System” -> dotknij opcji „Kopia zapasowa” -> kliknij opcję „Włącz” o przed chwilą otwartym oknie -> dotknij opcji „Utwórz kopię zapasową teraz”. Najpierw musisz dodać szczegóły konta Google.
* Zostanie utworzona kopia zapasowa następujących danych: dane aplikacji, wiadomości SMS, ustawienia urządzenia, historia połączeń i kontakty.
Metoda 2:
Możesz utworzyć kopię zapasową danych na innym telefonie za pośrednictwem aplikacji „Switch Phone”, a następnie odzyskać ją po naprawie telefonu.
Przeciągnij w górę na ekranie głównym, aby znaleźć pasek wyszukiwania -> uruchom aplikację „Switch Phone” -> przenieś zawartość, postępując zgodnie z instrukcją.