Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Co zrobić, gdy urządzenie nie włącza się?
a) Ładuj urządzenie oficjalną ładowarką TCL przez przynajmniej 30 minut, a następnie spróbuj włączyć je ponownie.
b) Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez od 10 do 15 sekund, aż urządzenie zacznie wibrować, aby wykonać wymuszone uruchomienie.
c) Zresetuj lub zaktualizuj urządzenie (zapoznaj się z sekcjami „Jak przywrócić ustawienia fabryczne na telefonie?” oraz „Jak mogę zmodernizować urządzenie?”).
Jeśli nie uda Ci się rozwiązać problemu, korzystając z powyższych metod, skontaktuj się z gorącą linią lub z serwisem, aby uzyskać profesjonalne wsparcie techniczne. Dane gorącej linii lub serwisu znajdziesz na stronie internetowej firmy TCL lub w sekcji „Centrum wsparcia” w aplikacji.