Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak korzystać z funkcji podzielonego ekranu?
Metoda 1:
a) Dotknij ikony u dołu ekranu, a wyświetlone zostaną ostatnio używane aplikacje.
b) Jeśli bieżąca aplikacja obsługuje podzielony ekran, u góry ekranu wyświetlone zostanie przypomnienie o obsłudze podzielonego ekranu: „Przeciągnij do rogu, aby aktywować pływające okno / podzielony ekran”. Dotknij ikony podzielonego ekranu w lewym górnym rogu lub przenieś aplikację do lewego górnego rogu, aby podzielić ekran.
Metoda 2:
Wybierz kolejno opcje „Ustawienia” -> „Przyciski i gesty” -> „Gesty” -> „Gest na podzielonym ekranie”, a następnie, na ekranie głównym lub w aplikacji obsługującej podzielony ekran, przeciągnij 3 palcami po ekranie w celu aktywacji trybu podzielonego ekranu, o ile aplikacja obsługuje podzielony ekran.
Uwaga: To pytanie dotyczy wyłącznie urządzeń z funkcją dzielonego ekranu.
Dostępne ustawienia i menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.