Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Co zrobić, jeśli urządzenie nie odtwarza dźwięku lub odtwarza dźwięk niskiej jakości?
Jeśli problem wystąpi podczas połączenia:
a) Znajdź miejsce, w którym sygnał jest silniejszy lub występuje mniej zakłóceń, aby zwiększyć jakość połączenia. Zjawisko nie jest oznaką problemu z urządzeniem.
b) Wykonaj kilka połączeń, korzystając z zestawu słuchawkowego, aby sprawdzić, czy jakość połączenia uległa poprawie. Jeśli jakość się poprawi, możliwe, że doszło do uszkodzenia mikrofonu lub odbiornika. Utwórz kopię zapasową danych, udaj się z urządzeniem oraz dowodem zakupu do jednego z centrów serwisowych i poproś o profesjonalne wsparcie techniczne.
c) Sprawdź stan sprzętu, wybierając kolejno opcje „Centrum wsparcia” -> „Diagnostyka sprzętu” -> „ROZPOCZNIJ TEST” -> autoryzuj zezwolenia wymagane do diagnostyki -> wykonuj instrukcje, aby wykonać test, zwłaszcza upewnij się, że „Mikrofon” działa. Jeśli problem jest związany ze sprzętem, utwórz kopię zapasową danych, udaj się z urządzeniem oraz dowodem zakupu do serwisu i poproś o profesjonalne wsparcie techniczne.
Brak dźwięku:
a) Przyciśnij przycisk do zwiększania głośności, aby zwiększyć głośność połączenia.
b) Sprawdź, czy tryb wyciszenia jest aktywny. Dotknij, aby wyłączyć.
c) Wybierz inny numer, aby sprawdzić, czy problem występuje na urządzeniu
Jeśli problem wystąpi podczas odtwarzania muzyki lub filmu:
a) Dźwięk z urządzenia może być niskiej jakości z uwagi na niską jakość połączenia z siecią. Włącz tryb samolotowy na kilka minut, a następnie wyłącz go i sprawdź ponownie połączenie z siecią. Ewentualnie przejdź do miejsca, w którym uzyskasz dostęp do sygnału sieci wyższej jakości.
b) Otwórz aparat na urządzeniu i nagraj film. Otwórz i odtwórz nagrany film.
Jeśli dźwięk podczas odtwarzania filmu brzmi normalnie, głośnik urządzenia jest w pełni sprawny.
Zresetuj lub zaktualizuj urządzenie (Patrz „Jak przywrócić ustawienia fabryczne na urządzeniu w module Kopia zapasowa i reset” oraz „Jak mogę zmodernizować urządzenie w module Ustawienia podstawowe”).
Jeśli nie uda Ci się rozwiązać problemu, korzystając z powyższych metod, skontaktuj się z gorącą linią lub z serwisem, aby uzyskać profesjonalne wsparcie techniczne. Dane gorącej linii lub serwisu znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej firmy lub w sekcji „Centrum wsparcia” w aplikacji.
Uwaga: Dostępne ustawienia i menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.