Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak mogę sprawdzić numer IMEI urządzenia?
Istnieje wiele sposobów sprawdzania numeru IMEI:
Metoda 1: Sprawdź numer IMEI na naklejce na urządzeniu.
Metoda 2: Numer IMEI jest wygrawerowany na tacy karty SIM lub na pokrywie baterii.
Metoda 3: W przypadku telefonu, na klawiaturze do wybierania numerów wprowadź frazę *#06#. W przypadku tabletu, na klawiaturze kalkulatora wprowadź frazę „%%%%06%%%%=” (niektóre modele wymagają aktywacji poprzez wprowadzenie frazy „0/000+=” przed użyciem tej funkcji).
Metoda 4: W menu głównym wybierz kolejno opcje -> „Ustawienia” -> „System” -> „Informacje o telefonie / tablecie” / „Przepisy i bezpieczeństwo” -> „Status” -> „IMEI”.
Uwaga: Dostępne ustawienia i menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.