Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak zmienić zezwolenia aplikacji?
„Zezwolenia aplikacji” możesz zmienić, wybierając kolejno opcje „Ustawienia” -> „Aplikacje” -> „Menedżer zezwoleń” -> a następnie wybierając temat. Klikaj pola wyboru, aby udzielać lub cofać zezwolenia.
Uwaga: Dostępne ustawienia i menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.