Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak włączyć debugowanie USB?
Aby włączyć debugowanie USB, wykonaj poniższe kroki.
a) Wybierz kolejno opcje „Ustawienia” -> „System”-> „Informacje o telefonie/tablecie” -> „Numer kompilacji”.
b) Dotknij numer kompilacji przynajmniej 7 razy.
c) Dotknij opcji „OK” w wyskakującym okienku, aby zezwolić na ustawienia deweloperskie, a wyświetlone zostanie ostrzeżenie o tym, że tryb dewelopera jest już włączony.
d) Wróć do menu „System” i przejdź do menu „Opcje dewelopera”.
e) Aktywuj funkcję „Opcje dewelopera”.
f) Aktywuj funkcję „Debugowanie USB”, a następnie dotknij „OK” w wyskakującym okienku, aby zezwolić na debugowanie USB.
Uwaga: Dostępne ustawienia i menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.