Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Co zrobić, gdy urządzenie nie włącza się?
a) Ładuj urządzenie oficjalną ładowarką przez przynajmniej 30 minut, a następnie spróbuj włączyć je ponownie.
b) Przyciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez od 10 do 15 sekund, aż urządzenie zacznie wibrować, aby wykonać wymuszone uruchomienie.
c) Zresetuj lub zaktualizuj urządzenie (Patrz „Jak przywrócić ustawienia fabryczne na urządzeniu w module Kopia zapasowa i reset” oraz „Jak mogę zmodernizować urządzenie w module Ustawienia podstawowe”).
Jeśli nie uda Ci się rozwiązać problemu, korzystając z powyższych metod, skontaktuj się z gorącą linią lub z serwisem, aby uzyskać profesjonalne wsparcie techniczne. Dane gorącej linii lub serwisu znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej firmy lub w sekcji „Centrum wsparcia” w aplikacji.