Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak prowadzić wideorozmowy przy użyciu karty SIM?
Aby korzystać z karty SIM podczas prowadzenia wideorozmowy, sprawdź poniższe wymagania:
a) Wideorozmowy wymagają obsługi przez sieć/kartę SIM. Skontaktuj się z operatorem, aby upewnić się, że masz aktywną usługę wideorozmów.
b) Upewnij się, że osoba, do której dzwonisz, również może prowadzić wideorozmowy i korzysta z usług tego samego operatora.
Opcja wideorozmowy zostanie wyświetlona w przypadku zaspokojenia warunków podczas nawiązywania wideorozmowy.
Uwaga: Dostępne ustawienia i menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.