Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Co zrobić ze zużytymi stykami?
Nie utylizuj urządzenia razem z odpadami komunalnymi. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów elektronicznych.
Symbol ten, umieszczony na urządzeniu, baterii oraz akcesoriach oznacza, że po zakończeniu użytkowania należy się ich pozbyć, odnosząc do punktu zbiórki:
- punktu utylizacji odpadów komunalnych, w którym znajdują się odpowiednie pojemniki przeznaczone na sprzęt tego typu,
- pojemników na odpady znajdujących się w punkcie sprzedaży.
Produkty te zostaną poddane recyklingowi, co zapobiegnie przedostaniu się zawartych w nich substancji do środowiska, a podzespoły ponownie wykorzystane.
W krajach Unii Europejskiej:
Oddanie urządzeń do punktów zbiórki jest darmowe.
Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem należy odnosić do punktów zbiórki.
W krajach niepodlegających jurysdykcji UE:
Elementów wyposażenia oznaczonych tym symbolem nie należy wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, jeśli w Twojej jurysdykcji lub regionie znajdują się zakłady zajmujące się zbieraniem i recyklingiem tego wyposażenia; należy odnieść je do odpowiednich punktów zbiórki.
Jeśli mieszkasz w USA, dowiedz się więcej o programie recyklingowym CTIA, wchodząc na stronę internetową http://www.gowirelessgogreen.org/
UWAGA: W PRZYPADKU ZASTĄPIENIA BATERII BATERIĄ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU ISTNIEJE ZAGROŻENIE WYBUCHEM. ZUŻYTYCH BATERII NALEŻY POZBYWAĆ SIĘ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.