Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Co zrobić, jeśli urządzenie zawsze wyszukuje sieć lub nie jest wyświetlona nazwa operatora?
Jeśli jesteś za granicą
a) Skontaktuj się z obsługą klienta swojej sieci, aby upewnić się, czy masz włączony roaming.
b) Poproś biuro obsługi klienta sieci o włączenie roaming na koncie. Wyłącz urządzenie na kilka sekund i włącz je ponownie.
c) Włącz „Roaming danych”, wybierając kolejno opcje „Ustawienia” -> „Sieć komórkowa” lub „Karta SIM i sieć komórkowa” -> Kliknij nazwę sieci -> Kliknij opcję „Tryb roamingowy” -> Wybierz opcję „WSZYSTKIE sieci” w wyskakującym okienku -> Kliknij opcję „OK”.
d) Przejdź do lokalizacji, w której możliwy jest dostęp do silnego sygnału, i spróbuj ponownie.
e) Spróbuj włączyć „Tryb samolotowy”, przesuwając palcem w dół, aby uzyskać dostęp do szybkich ustawień z dowolnego ekranu -> dotknij, aby włączyć „Tryb samolotowy”, -> Po kilku sekundach ponownie wyłącz tryb samolotowy.
f) Skontaktuj się z operatorem karty SIM, aby sprawdzić zasięg w lokacji, w której się znajdujesz.
g) Przełóż kartę SIM do innego urządzenia, aby sprawdzić, czy jest ona zgodna z urządzeniem. Ten test wykaże, czy problem jest związany z kartą SIM czy z urządzeniem.
h) Możliwe, że na metalowej powierzchni karty SIM są zabrudzenia lub zadrapania. Jeśli tak jest, skontaktuj się z operatorem i poproś o nową kartę SIM.
i) Możliwe, że urządzenie zostało zablokowane i można z niego korzystać wyłącznie w sieci jednego operatora. W takim przypadku będzie ono obsługiwało wyłącznie karty SIM powyższego operatora. Sprawdź obsługiwane pasma na opakowaniu urządzenia i upewnij się, że karta SIM, z której korzystasz, również je obsługuje.
j) Zresetuj lub zaktualizuj urządzenie (Patrz „Jak przywrócić ustawienia fabryczne na urządzeniu w module Kopia zapasowa i reset” oraz „Jak mogę zmodernizować urządzenie w module Ustawienia podstawowe”).
Jeśli nie jesteś za granicą, wykonaj kroki od e) do j) powyżej.
Jeśli nie uda Ci się rozwiązać problemu, korzystając z powyższych metod, skontaktuj się z gorącą linią lub z serwisem, aby uzyskać profesjonalne wsparcie techniczne. Dane gorącej linii lub serwisu znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej firmy lub w sekcji „Centrum wsparcia” w aplikacji.
Uwaga: Dostępne ustawienia i menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.