Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Lodówka nie działa, efekt chłodzenia jest słaby

Nazwa produktu/model:RT210WM2110

Prawdopodobne przyczyny:
1. Sprawdź podłączenie do zasilania. 
2. Sprawdź, czy lodówka jest wystawiona na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub czy znajduje się blisko źródła ciepła.
3. Sprawdź, czy wokół lodówki jest wolna przestrzeń na odprowadzanie ciepła.
Rozwiązania:
1. Podłącz do źródła zasilania.
2. Przenieś lodówkę do miejsca bez bezpośredniego światła słonecznego i źródła ciepła. 
3. Zapewnij wystarczającą przestrzeń między lodówką a ścianą/meblami kuchennymi.