Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Słychać dźwięk przypominający falowanie wody w lodówce

Nazwa produktu/model:RT210WM2110

Przyczyna:
Podczas uruchamiania lub zatrzymywania sprężarki czynnik chłodniczy wydaje taki dźwięk.