Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Czy można ustawić „OF” (lub „0F”) na panelu sterowania (panelu wyświetlacza) dla komory chłodziarki? Co to znaczy?

Nazwa produktu/model:RB305GM3110

Możesz użyć „wyłączenie funkcji chłodzenia”. To ustawienie powoduje, że komora chłodziarki przestaje działać (nie ma już chłodzenia). Uwaga! Przed wybraniem funkcji „wyłączenie funkcji chłodzenia” należy wyjąć całą żywność z komory chłodziarki.