Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak przywrócić ustawienia fabryczne na telefonie?
Uwaga: działanie spowoduje wymazanie wszystkich danych osobowych i pobranych aplikacji.
Przed modernizacją koniecznie utwórz kopię zapasową danych, aby ich nie stracić (zapoznaj się z sekcją Tworzenie kopii zapasowej danych na urządzeniu).
Koniecznie upewnij się, że procentowy poziom naładowania baterii wynosi więcej niż 30%.
Usuń konto Google z urządzenia przed przywracaniem ustawień fabrycznych (więcej dowiesz się z sekcji Jak usunąć konto Google z urządzenia)
Aby przywrócić ustawienia początkowe telefonu, wykonaj poniższe kroki.
a) Wybierz opcję „Ustawienia”.
b) Dotknij opcji „System”.
c) Dotknij opcji „Resetuj”.
d) Dotknij opcji „Przywracanie danych fabrycznych”, aby rozpocząć proces.
e) Dotknij opcji „RESETUJ TELEFON” w otwartym oknie.
f) Dotknij opcji „RESETUJ TELEFON”.

Przywracanie danych fabrycznych odbędzie się po wyłączeniu telefonu.
a) Wyłącz telefon. Przyciśnij przycisk „zasilania” oraz przycisk „zwiększania głośności” i przytrzymaj je, aż nastąpi przejście do trybu wyboru uruchomienia. Naciśnij przycisk do zwiększania głośności, aby wybrać „Tryb odzyskiwania”, a następnie przycisk do zmniejszania głośności, aby potwierdzić.
b) Przyciskiem „głośności” wybierz opcję „wymaż dane / przywracanie danych fabrycznych”, a następnie przyciśnij przycisk „zasilania”, aby potwierdzić przywracanie danych fabrycznych.
c) Przyciskiem „głośności” wybierz opcję „Przywróć ustawienia fabryczne”, a następnie przyciskiem „zasilania” potwierdź usuwanie wszystkich danych użytkownika.
d) Po przywróceniu danych fabrycznych przyciskiem „głośności” wybierz opcję „uruchom ponownie system teraz”, a następnie potwierdź operację przyciskiem „zasilania”.