Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak zmienić zezwolenia aplikacji?
Możesz zmienić „zezwolenia aplikacji”, wybierając kolejno opcje „Ustawienia” -> „Aplikacje” -> „Menedżer zezwoleń” -> wybierając temat -> klikając aplikację i zaznaczając pole wyboru w celu udzielenia lub odrzucenia zezwoleń.