Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Dlaczego urządzenie nie łączy się w parę z urządzeniem Bluetooth?
a) Aby połączyć się z innym urządzeniem za pośrednictwem interfejsu Bluetooth, włącz funkcję Bluetooth.
b) Jeśli urządzenie Bluetooth wymaga hasła, którego nie znasz, wprowadź kombinacje 0000 lub 1234, ewentualnie zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do urządzenia obsługującego standard Bluetooth.
c) Jeśli urządzenie Bluetooth zawiera baterię, podłącz urządzenie do źródła zasilania i spróbuj ponownie. Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, sparowanie urządzenia z innym urządzeniem może być niemożliwe.
d) Upewnij się, że telefon jest zgodny z urządzeniem Bluetooth. Jeśli problemy występuje tylko na jednym urządzeniu Bluetooth, główną przyczyną może być niezgodność urządzenia Bluetooth z telefonem/tabletem.
e) Jeśli urządzenie Bluetooth jest połączone w parę z innym urządzeniem, anuluj parę i spróbuj ponownie wyszukać urządzenie.
f) Zresetuj lub zaktualizuj urządzenie (zapoznaj się z sekcjami „Jak przywrócić ustawienia fabryczne na telefonie?” oraz „Jak mogę zmodernizować urządzenie?”).
Jeśli nie uda Ci się rozwiązać problemu, korzystając z powyższych metod, skontaktuj się z gorącą linią lub z serwisem, aby uzyskać profesjonalne wsparcie techniczne. Dane gorącej linii lub serwisu znajdziesz na stronie internetowej firmy TCL lub w sekcji „Centrum wsparcia” w aplikacji.