Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Dlaczego nie mogę nawiązać połączenia z wybranym routerem Wi-Fi?
Narzędzia zabezpieczające systemu Android ograniczają dostęp aplikacji do numeru IMEI urządzenia, numeru seryjnego i innych danych identyfikacyjnych. System zapewnia również dodatkową ochronę podczas korzystania z sieci Wi-Fi dzięki randomizacji adresu MAC (media access control) urządzenia.
Jeśli korzystasz z urządzenia służbowo, Twoja organizacja może wymagać adresu MAC sieci Wi-Fi urządzenia do łączności bezprzewodowej. Ustawienia prywatności sieci Wi-Fi korzystają domyślnie z randomizowanego adresu MAC, dlatego musisz ręcznie ustawić funkcję „Użyj adres MAC urządzenia”, wykonując poniższe kroki:
1) Sieć Wi-Fi zablokowana hasłem
a) Dotknij opcji „Ustawienia”.
b) Dotknij opcji „Wi-Fi”.
c) Dotknij nazwy sieci Wi-Fi, aby przejść do interfejsu wprowadzania hasła.
d) Dotknij opcji „Opcje zaawansowane”.
e) W menu prywatności dotknij opcji „Użyj randomizowanego adresu MAC”, a następnie w wyskakującym okienku dotknij opcji „Użyj adresu MAC urządzenia”.
f) Następnie wprowadź prawidłowe hasło, aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi.
2) Sieć Wi-Fi bez hasła
a) Dotknij opcji „Ustawienia”.
b) Dotknij opcji „Wi-Fi”.
c) Dotknij nazwy sieci Wi-Fi, aby zapisać sieć Wi-Fi.
d) Dotknij nazwy sieci Wi-Fi ze stanem Zapisana na liście i przytrzymaj ją.
e) Dotknij opcji „Modyfikuj” w otwartym oknie dialogowym.
f) Dotknij opcji „Opcje zaawansowane”.
g) W menu prywatności dotknij opcji „Użyj randomizowanego adresu MAC”, a następnie w wyskakującym okienku dotknij opcji „Użyj adresu MAC urządzenia”.