Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak zaimportować kontakty bezpośrednio na konto Google?
1) Zainstaluj kartę SIM z kontaktami na nowym telefonie.
2) Dotknij aplikacji „Kontakty”.
3) Dotknij ikony ustawień w lewym górnym rogu ekranu.
4) Dotknij opcji „Ustawienia”.
5) Dotknij opcji „Importuj”.
6) Wybierz miejsce, z którego chcesz skopiować kontakty, a następnie dotknij opcji „OK”.
7) Wybierz konto Google i wybierz kontakty, które chcesz zaimportować. .