Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak włączyć debugowanie USB?
Aby włączyć debugowanie USB, wykonaj poniższe kroki.
1) Wybierz kolejno opcje „Ustawienia” -> „System”-> „Informacje o telefonie” -> „Numer kompilacji”.
2) Dotknij numer kompilacji przynajmniej 7 razy.
3) Dotknij opcji „OK” w wyskakującym okienku, aby zezwolić na ustawienia deweloperskie, a wyświetlone zostanie ostrzeżenie o tym, że tryb dewelopera jest już włączony.
4) Wróć do menu „System” i przejdź do menu „Opcje dewelopera”.
5) Aktywuj funkcję „Opcje dewelopera”.
6) Aktywuj funkcję „Debugowanie USB”.