Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak ustawić alarm?
1) Możesz ustawić alarm, wybierając kolejno opcje Menu -> „Narzędzia” -> „Alarm” -> „Edytuj” -> ustaw czas alarmu oraz inne opcje -> „Zapisz”. Ewentualnie kliknij dolny przycisk nawigacji, aby szybko przejść do ekranu ustawień funkcji „Alarm”. Po ustawieniu alarmu ikonazostanie wyświetlona na pasku stanu.
2) Alarm głosowy to również forma alarmu. Możesz ustawić alarm głosowy, wybierając kolejno opcje Menu -> „Narzędzia” -> „Alarm głosowy” -> „Opcje” -> „Dodaj” -> „Dzwonek” -> kliknij przycisk „OK”, aby nagrać dźwięk lub wybrać istniejący plik audio -> Wprowadź nazwę alarmu głosowego, ustaw czas alarmu i inne opcje -> dotknij opcji „Zapisz”.