Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Jak wyciszyć dzwonek połączeń przychodzących?
Metoda 1: Przyciśnij i przytrzymaj przycisk „Zmniejsz głośność”, aby wyciszyć dzwonek.
Metoda 2: Przyciśnij przycisk „Zwiększ głośność” / „Zmniejsz głośność”, aby wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego.
Metoda 2: Wybierz kolejno opcje Menu -> „Ustawienia” -> „Profile” -> wybierz „Cichy” -> „Opcje” -> „Aktywuj”.