Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę
Dlaczego mój telefon komórkowy nie włącza się?

Problem może być spowodowany telefonem, baterią lub ładowarką. Wykonaj poniższe kroki:
Upewnij się, że korzystasz z baterii i ładowarki TCL zgodnych z modelem telefonu.
1) Wyjmij baterię i włóż ją ponownie zgodnie z instrukcją obsługi.
2) Ładuj telefon ładowarką TCL przez kilka minut, a następnie sprawdź, czy możesz go włączyć. Jeśli telefon był nieużywany przez długi czas, bateria mogła się rozładować. Aktywacja baterii będzie trwała do 30 minut. W takim przypadku odczekaj 30 minut i sprawdź ponownie.
3) Możesz także skorzystać z innej baterii lub ładowarki TCL zgodnej z posiadanym modelem telefonu komórkowego.
Jeśli problem wystąpi ponownie, zanieś telefon do centrum serwisowego wskazanego na dowodzie zakupu i na karcie gwarancyjnej: https://www.tcl.com/global/en/support-mobile