Kako mogu da uključim USB otklanjanje grešaka?
Da biste uključili USB otklanjanje grešaka, možete pratiti sledeće korake.
a) Idite na „Podešavanja” -> „Sistem”-> „O telefonu” -> „Broj verzije”.
b) Pritisnite broj verzije najmanje 7 puta.
c) Dodirnite „OK” u iskačućem prozoru da biste dozvolili podešavanje razvoja, videćete upozorenje koje pominje da je režim programera već uključen.
d) Vratite se ponovo na „Sistem”, sada ćete pronaći „Opcije za programere”.
e) Aktivirajte „Opcije za programere”.
f) Aktivirajte „USB otklanjanje grešaka”, dodirnite „OK” u iskačućem prozoru da biste omogućili USB otklanjanje grešaka.