Šta da uradim ako uređaj na može da se poveže na internet pomoću mobilnog prenosa podataka?
Ako imate problema sa pristupom internetu preko mobilnog prenosa podataka, pokušajte sledeće:
Problem sa podešavanjima uređaja:
a) Proverite da li je mobilni telefon uključen. Prevucite nadole da biste pristupili brzim podešavanjima sa bilo kog ekrana-> aktivirajte „mobilne podatke” da biste uključili pristup podacima.
b) Ako je vaš uređaj povezan na Wi-Fi i Wi-Fi ne može da se poveže na internet, isključite Wi-Fi iz brzih podešavanja i uključite prenos mobilnih podataka. Vaš uređaj će se zatim povezati na internet pomoću prenosa mobilnih podataka. Wi-Fi će imati prednost prilikom povezivanja na internet kada su Wi-Fi i prenos mobilnih podataka istovremeno uključeni.
c) Pokušajte da uključite i isključite režim letenja.
d) Pokušajte da resetujete podešavanja mreže tako što ćete pristupiti „Podešavanjima”-> „Sistem”-> „Resetuj”-> „Resetovanje podešavanja mreže”-> „RESETUJ PODEŠAVANJA“-> i u iskačućem prozoru „RESETUJ PODEŠAVANJA”.
Problem sa SIM karticom:
a) Proverite da li ste potrošli kredit. Neka kredit bude dopunjen kako biste izbegli prekid usluge interneta.
b) Proverite da li na metalnoj površini vaše SIM kartice ima mrlja ili ogrebotina. Ako je to potrebno, obratite se svom operateru da dobijete zamensku SIM karticu.
c) Proverite da li je vaš uređaj zaključan za određenog operatera. Ako je tako, možda na uređaju možete da koristite samo SIM karticu tog operatera. Proverite podržane frekvencije na pakovanju uređaja i proverite da li SIM kartica koju koristite odgovara tim opsezima.
Problem sa dometom signala:
Pomerite se na lokaciju sa jačim signalom i pokušajte ponovo.
Pokušajte da resetujete ili da ažurirate svoj uređaj. (Pogledajte P: Kako mogu da vratim uređaj na fabrička podešavanja na svom telefonu i P: Kako mogu da nadogradim svoj uređaj).
Ako prethodno opisane opcije ne pomognu, možete da pozovete naš broj za podršku ili servis da biste dobili stručnu tehničku pomoć. Pronađite informacije o broju za podršku ili servisu na veb-sajtu kompanije TCL ili u aplikaciji „Centar za podršku”.